Pandox AB (publ): Klarläggande med anledning av tidningsartikel rörande Kristiansand och Hafjell

16 okt, 2015, 08:55
Regulatory information
Med anledning av en artikel i norska Finansavisen den 16 oktober om ett eventuellt övertagande av driften vid Quality Kristiansand och Quality Resort Hafjell, med Nordic Choice Hotels som hyresgäst, vill Pandox klarlägga följande:

- Hyresavtalen för dessa hotellfastigheter löper ut i maj respektive augusti 2016, varav Quality Hafjell enligt tidigare information planeras att konverteras till cirka 100 lägenheter när hyresavtalet löper ut

- Inget beslut är fattat om vilken driftsform Kristiansand skall ha därefter

- Pandox återkommer med information när sådant beslut är fattat

- Quality Kristiansand och Quality Resort Hafjell tillhör idag rapporteringssegmentet Fastighetsförvaltning och har 210 rum vardera

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Anders Nissen, VD, +46 (0)70 846 02 02
Camilla Weiner, Head of Investor Relations, +46 (0)70 752 08 57

Pandox AB (publ) är skyldigt att offentliggöra denna information enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 oktober 2015 klockan 08:55 CEST.

Om Pandox
Pandox är en ledande hotellfastighetsägare i norra Europa med fokus på större hotell på viktiga fritids- och affärsdestinationer. Pandox hotellfastighetsportfölj omfattar 104 hotell med cirka 22 000 rum över åtta länder. Pandox verksamhet är organiserad i Fastighetsförvaltning, som omfattar hotellfastigheter med långa hyresavtal med marknadsledande regionala hotelloperatörer och ledande internationella hotelloperatörer, samt Operatörsverksamhet, som omfattar hotelloperatörsverksamhet som Pandox bedriver i sina helägda rörelsefastigheter. Pandox grundades 1995 och bolagets B-aktier är sedan den 18 juni 2015 noterade på Nasdaq Stockholm. www.pandox.se

Downloads

Denna webbplats använder cookies På pandox.se använder vi cookies för att förbättra användarupplevelsen för dig och för att samla in statistik. Läs mer om cookies här.