Pandox som investering

Hotellfastigheter är ett tillgångsslag som kräver specialisering, aktivt ägande och ett industriellt perspektiv för framgångsrikt värdeskapande. Sedan grundandet 1995 har Pandox målmedvetet byggt en paneuropeisk affärsplattform och en fastighetsportfölj med ett marknadsvärde om cirka 70 miljarder kronor, vilket är mer än hundra gånger större än vid starten. 

Liia Nõu, vd för Pandox.

"Pandox har en tydlig strategi i att långsiktigt äga och hyra ut stora hotellfastigheter i bra lägen. Vi samarbetar med starka operatörer med välkända varumärken under omsättningsbaserade hyresavtal, oftast med minimihyra, där vi tillsammans delar uppsida och nedsida och har gemensamma incitament att utveckla varje individuell hotellprodukt."

Liia Nõu, CEO Pandox

Investment case

Goda tillväxtmöjligheter

Pandox har en attraktiv position med cirka 80 procent av totalt antal rum i regionala och inhemska städer och har därmed en hög exponering mot inhemsk efterfrågan, som har lett hotellmarknadens återhämtning efter covid-19.

Stark marknadsposition

Pandox är ett fastighetsbolag helt specialiserat på hotellfastigheter. Pandox nära 160 fastigheter som hotelloperatörer hyr för att driva hotellverksamhet i. Pandox fastigheter finns i 90 städer i främst Europa, däribland Tyskland och Storbritannien som är två av de största hotellmarknaderna i världen.

Balanserad risk

Pandox hotellfastighetsportfölj är diversifierad genom geografi, efterfrågan, varumärken och hotellprodukter, vilket balanserar och jämnar ut effekter av fluktuationer över en hotellkonjunktur. Pandox har dessutom en stark finansiell ställning.