Hotellexteriör- fasad i röd sten med murgröna och entrédörrar i glas

Investerare

Finansiell kalender

Senaste delårsrapporten

Pandox AB (publ) delårsrapport januari–juni 2024

Investerare

Pandox som investering

Hotellfastigheter är ett tillgångsslag som kräver specialisering, aktivt ägande och ett industriellt perspektiv för framgångsrikt värdeskapande. Sedan grundandet 1995 har Pandox målmedvetet byggt en paneuropeisk affärsplattform och en fastighetsportfölj med ett marknadsvärde om cirka 70 miljarder kronor, vilket är cirka hundra gånger större än vid starten. 

Läs mer

Pandox årsredovisning 2023

2023 var ett bra år för Pandox med ett starkt driftnetto och ett högt affärstempo. Totala intäkter och totalt driftnetto ökade med 21 procent respektive 13 procent jämfört med 2022, drivet av högre omsättningsbaserade hyror i affärssegmentet Hyresavtal och god tillväxt i affärssegmentet Egen drift. Vi avslutade året starkt och vår utblick är positiv.

Läs en sammanfattning här

Nyckeltal 31 mars 2024

Nyckeltal 2023

Pandox affärsmodell är att aktivt äga och hyra ut hotellfastigheter

Affärsmodell

Investerare

Stark position på en dynamisk marknad

Pandox hemmamarknad är ett tätbefolkat område med närmare 200 miljoner människor. Det sträcker sig från Harstad i norr till Wien i söder och är en av världens ekonomiskt starkaste och mest dynamiska regioner. Genom att kombinera olika marknader, typer av efterfrågan och varumärken kan Pandox balansera fluktuationer på enskilda marknader. Detta ökar motståndskraften och minskar risken.

Läs mer
Aparthotel Adagio Edinburgh Royal Mile


Prenumerera

 Prenumerera på pressmeddelanden och finansiella rapporter från Pandox.

Prenumerera
 

CET
SEK
SEK, %