Hotellexteriör- fasad i röd sten med murgröna och entrédörrar i glas

Investerare

Finansiell kalender

Senaste delårsrapporten

Pandox AB (publ) bokslutskommuniké januari–december 2023

Investerare

Pandox som investering

Hotellfastigheter är ett tillgångsslag som kräver specialisering, aktivt ägande och ett industriellt perspektiv för framgångsrikt värdeskapande. Sedan grundandet 1995 har Pandox målmedvetet byggt en paneuropeisk affärsplattform och en fastighetsportfölj med ett marknadsvärde om cirka 70 miljarder kronor, vilket är cirka hundra gånger större än vid starten. 

Läs mer

Pandox årsredovisning 2022

2022 var året då hotellmarknaden tog historisk revansch. När pandemirestriktionerna släppte sitt grepp under tidig vår påbörjades en återhämtning som både var starkare och snabbare än vad de flesta nog kunnat föreställa sig. För Pandox innebar den goda utvecklingen en stark tillväxt i intäkter och driftnetto om 73 respektive 71 procent jämfört med 2021.

Läs en sammanfattning här

Nyckeltal 31 december 2023

Nyckeltal 2023

Pandox affärsmodell är att aktivt äga och hyra ut hotellfastigheter

Affärsmodell

Investerare

Stark position på en dynamisk marknad

Pandox hemmamarknad är ett tätbefolkat område med närmare 200 miljoner människor. Det sträcker sig från Harstad i norr till Wien i söder och är en av världens ekonomiskt starkaste och mest dynamiska regioner. Genom att kombinera olika marknader, typer av efterfrågan och varumärken kan Pandox balansera fluktuationer på enskilda marknader. Detta ökar motståndskraften och minskar risken.

Läs mer
Aparthotel Adagio Edinburgh Royal Mile


Prenumerera

 Prenumerera på pressmeddelanden och finansiella rapporter från Pandox.

Prenumerera
 

CET
SEK
SEK, %