Hotellexteriör- fasad i röd sten med murgröna och entrédörrar i glas

Investerare

Finansiell kalender

Senaste delårsrapporten

Pandox AB (publ) delårsrapport januari–juni 2022

Pandox årsredovisning 2021

2021 var ett år med flera ansikten. Första delen av året var kraftigt negativt påverkat av covid-19 och myndighetsrestriktioner.

Under den senare delen av året skedde en stark återhämtning i hotellmarknaden tack vare vaccinationsprogram, lättade restriktioner och ett uppdämt resebehov hos både fritids- och affärsresenärer. Läs en sammanfattning här

Investerare

Pandox som investering

Hotellfastigheter är ett tillgångsslag som kräver specialisering, aktivt ägande och ett industriellt perspektiv för framgångsrikt värdeskapande. Sedan grundandet 1995 har Pandox målmedvetet byggt en paneuropeisk affärsplatt-form och en fastighetsportfölj med ett marknadsvärde om cirka 60 miljarder kronor, vilket är cirka hundra gånger större än vid starten. 

Läs mer

Nyckeltal 30 juni 2022

190,37

EPRA NRV per aktie, SEK

47,8%

Belåningsgrad, netto

4 091

Likvida medel + outnyttjade kreditfaciliteter, MSEK

Nyckeltal 2021

3 273

Intäkter, MSEK

2 005

Driftnetto, MSEK

712

Cash earnings, MSEK

Pandox affärsmodell är att aktivt äga och hyra ut hotellfastigheter

Affärsmodell

Investerare

Stark position på en dynamisk marknad

Pandox hemmamarknad är ett tätbefolkat område med närmare 200 miljoner människor. Det sträcker sig från Harstad i norr till Wien i söder och är en av världens ekonomiskt starkaste och mest dynamiska regioner. Genom att kombinera olika marknader, typer av efterfrågan och varumärken kan Pandox balansera fluktuationer på enskilda marknader. Detta ökar motståndskraften och minskar risken.

Läs mer
Aparthotel Adagio Edinburgh Royal Mile


Prenumerera

 Prenumerera på pressmeddelanden och finansiella rapporter från Pandox.

Prenumerera
 

CET
SEK
SEK, %