Syftet med Pandox investor relations är att förmedla korrekt och punktlig information till finansmarknaden och andra intressenter för att säkerställa en rättvisande värdering av Pandox-aktien.

Pandox mål är att kommunicera en tydlig och väldefinierad investment story för finansmarknaden.

På följande sidor kan du läsa mer om Pandox affärsidé och finansiella utveckling.