Hotellexteriör- fasad i röd sten med murgröna och entrédörrar i glas

Investerare

Finansiell kalender

Senaste delårsrapporten

Pandox AB (publ) delårsrapport januari–juni 2021

23 augusti 2021

Liia Nõu utsedd till ny vd för Pandox

Liia Nõu har varit Pandox CFO sedan 2007 och tillförordnad vd sedan den 21 maj 2021.

"Pandox har allt det jag beundrar i ett modernt företag – en tydlig och stark affärsidé, en kompetent, erfaren och driven organisation och styrelse, samt en företagskultur som speglar de kärnvärden jag själv står för; mod, integritet, professionalism, prestigelöshet, värme och lite busighet”, säger Liia Nõu.

Läs mer här

Till minne av Anders Nissen

Vår älskade Anders Nissen gick tragiskt bort den 30 maj. Det är en obeskrivlig förlust. 

Anders Nissen har varit vd för Pandox sedan 1995 och företaget har under Anders ledning utvecklats till ett av de ledande hotellfastighetsbolagen i Europa.

Till minne av Anders

Årsredovisning 2020

Ett historiskt år

2020 var ett historiskt år i dubbel bemärkelse för Pandox. Dels för att Pandox som företag firade 25 år, dels för att 2020 går till historien som det svagaste året någonsin för hotell- och reseindustrin till följd av covid-19. Tack vare en väl beprövad affärsmodell, omfattande kriserfarenhet, tydliga prioriteringar och en snabbfotad organisation har Pandox lyckats navigera relativt väl genom stormen.

Läs årsredovisningen här

Nyckeltal 30 juni 2021

168,97

EPRA NAV per aktie, SEK

49,7%

Belåningsgrad, netto

4 377

Likvida medel + ounyttjade kreditfaciliteter, MSEK

Nyckeltal 2020

3 178

Intäkter, MSEK

1 850

Driftnetto, MSEK

660

Cash earnings, MSEK

Investerare

Enbart hotellfastigheter

Pandox äger hotellfastigheter som hyrs ut till starka hotelloperatörer. Pandox är aktivt över hela hotellvärdekedjan och driver även hotell när det är lämpligt. Pandox har en stark paneuropeisk position med 156 hotellfastigheter i 90 städer i 15 länder, däribland några av världens största hotellmarknader som Tyskland och Storbritannien.

Läs mer

Pandox affärsmodell är att aktivt äga och hyra ut hotellfastigheter

Affärsmodell

Investerare

Stark position på en dynamisk marknad

Pandox hemmamarknad är ett tätbefolkat område med närmare 200 miljoner människor. Det sträcker sig från Harstad i norr till Wien i söder och är en av världens ekonomiskt starkaste och mest dynamiska regioner. Genom att kombinera olika marknader, typer av efterfrågan och varumärken kan Pandox balansera fluktuationer på enskilda marknader. Detta ökar motståndskraften och minskar risken.

Läs mer


Prenumerera

 Prenumerera på pressmeddelanden och finansiella rapporter från Pandox.

Prenumerera
 

CET
SEK
SEK, %