Hotellexteriör- fasad i röd sten med murgröna och entrédörrar i glas

Investerare

Finansiell kalender

Senaste delårsrapporten

Pandox AB (publ) delårsrapport januari–september 2021

21 december 2021

Pandox förvärvar lägenhetshotell i Edinburgh för 40,5 MGBP

”Pandox är väldigt nöjda att kunna förvärva Adagio Aparthotel Edinburgh. Det är en attraktiv hotellfastighet i ett spännande segment i en dynamisk och växande stad. Hotellet är strategiskt och centralt beläget i en av Storbritanniens mest attraktiva hotellmarknader med en väldiversifierad efterfrågan och mycket goda RevPAR-nivåer. Med förvärvet får Pandox exponering mot ’extended stay’-segmentet som vi på sikt hoppas kunna växa i vår portfölj”, säger Liia Nõu, vd för Pandox.

Läs mer här

Investerare

Pandox som investering

Hotellfastigheter är ett tillgångsslag som kräver specialisering, aktivt ägande och ett industriellt perspektiv för framgångsrikt värdeskapande. Sedan grundandet 1995 har Pandox målmedvetet byggt en paneuropeisk affärsplatt-form och en fastighetsportfölj med ett marknadsvärde om cirka 60 miljarder kronor, vilket är cirka hundra gånger större än vid starten. 

Läs mer

Nyckeltal 30 september 2021

171,49

EPRA NRV per aktie, SEK

49,6%

Belåningsgrad, netto

4 202

Likvida medel + outnyttjade kreditfaciliteter, MSEK

Nyckeltal 2020

3 178

Intäkter, MSEK

1 850

Driftnetto, MSEK

660

Cash earnings, MSEK

Årsredovisning 2020

Ett historiskt år

2020 var ett historiskt år i dubbel bemärkelse för Pandox. Dels för att Pandox som företag firade 25 år, dels för att 2020 går till historien som det svagaste året någonsin för hotell- och reseindustrin till följd av covid-19. Tack vare en väl beprövad affärsmodell, omfattande kriserfarenhet, tydliga prioriteringar och en snabbfotad organisation har Pandox lyckats navigera relativt väl genom stormen.

Läs årsredovisningen här

Pandox affärsmodell är att aktivt äga och hyra ut hotellfastigheter

Affärsmodell

Investerare

Stark position på en dynamisk marknad

Pandox hemmamarknad är ett tätbefolkat område med närmare 200 miljoner människor. Det sträcker sig från Harstad i norr till Wien i söder och är en av världens ekonomiskt starkaste och mest dynamiska regioner. Genom att kombinera olika marknader, typer av efterfrågan och varumärken kan Pandox balansera fluktuationer på enskilda marknader. Detta ökar motståndskraften och minskar risken.

Läs mer


Prenumerera

 Prenumerera på pressmeddelanden och finansiella rapporter från Pandox.

Prenumerera
 

CET
SEK
SEK, %