Medarbetarnöjdhet

Pandox strävar efter att vara en av de mest attraktiva arbetsgivarna i hotellfastighetsbranschen. För att uppnå detta erbjuder Pandox en utvecklande, fartfylld och samtidigt trygg arbetsmiljö­­, där det är nolltolerans mot diskriminering och trakasserier.

Pandox kvartalsvisa medarbetarundersökning för hotellanställda inom Operatörsverksamhet visade en medarbetarnöjdhet om 77 (76) procent för 2022.

På huvudkontoret genomförs medarbetarundersökningen årligen. Medarbetarnöjdheten mäts årligen på huvudkontoret och var 79 (80) procent vid mätningen som genomfördes under fjärde kvartalet 2022. Det innebär att den genomsnittliga medarbetarnöjdheten totalt i Pandox var 77 (78) procent.

Personalomsättning kan ses som ett annat mätetal för hur nöjda medarbetarna är. Denna var för 2023 väsentligt högre än normalt och beror främst på ett uppdämt behov av att omorganisera vissa delar av företaget för att möta nya behov. På grund av pandemin har möjligheterna till organisationsplanering varit begränsade de senaste tre åren och flera ledarskapsförändringar än vanligt har råkat sammanfalla i tid. Medarbetare har i sin tur även haft tid att reflektera över sina framtida karriärval och vissa har skolat om sig till andra yrken. Personalomsättningen ökade till 42 (29) procent under 2022. Bland Pandox hotellmedarbetare var personalomsättningen 42 (30) procent och bland medarbetare på huvudkontoret inklusive Fastighetsförvaltning 12 (6) procent