Hotellobby med mörk träinredning

En ledande hotellfastighetsägare

Våra fastigheter

21 december 2021

Pandox förvärvar lägenhetshotell i Edinburgh för 40,5 MGBP

”Pandox är väldigt nöjda att kunna förvärva Adagio Aparthotel Edinburgh. Det är en attraktiv hotellfastighet i ett spännande segment i en dynamisk och växande stad. Hotellet är strategiskt och centralt beläget i en av Storbritanniens mest attraktiva hotellmarknader med en väldiversifierad efterfrågan och mycket goda RevPAR-nivåer. Med förvärvet får Pandox exponering mot ’extended stay’-segmentet som vi på sikt hoppas kunna växa i vår portfölj”, säger Liia Nõu, vd för Pandox.

Läs mer här

23 november 2021

Pandox Hotellmarknadsdag 2021

Pandox höll sin årliga Hotellmarknadsdag 2021 den 23 november.

Med utgångspunkt från temat ”The big follow-up” diskuterade kända experter globala trender före och efter covid-19 och vad de betyder för hotellsektorn.

Klicka på länken nedan för att se sändningen igen.

 

Hela sändningen

Hållbarhet

Hållbarhetsstrategi med affärsfokus

Pandox viktigaste bidrag till en mer hållbar utveckling ligger i framväxten av lönsamma gröna fastigheter och gröna tilläggsavtal med hotelloperatörer. Syftet är att skapa resurseffektiva fastigheter och drift som minskar Pandox klimatavtryck samtidigt som företaget växer.

Läs mer

Pandox stories

Load more

Vår verksamhet

Nycklarna till värdeskapande

Hotellfastigheter har vissa särdrag som skiljer dem från andra typer av fastigheter. Utöver teknisk och finansiell kunskap om fastigheter behöver en hotellfastighetsägare ha särskild kompetens inom områden som är nära knutna till hotellmarknaden, framför allt drift, marknadens dynamik och drivkrafter, de olika driftsmodellerna i hotellverksamhet samt varumärken och koncept.

Läs mer