Hotellobby med mörk träinredning

En ledande hotellfastighetsägare

Våra fastigheter

Save the date - Hotellmarknadsdagen 2022

Pandox håller sin årliga Hotellmarknadsdag den 15 november 2022 på Hilton Stockholm Slussen. Temat är ”the future of work” där vi kommer att diskutera förändringar på arbetsmarknaden som ställer nya krav på hotellen både som produkter och som arbetsplatser.

Läs mer här

Pandox hotellfastighetsportfölj

Pandox årsredovisning 2021

2021 var ett år med flera ansikten. Första delen av året var kraftigt negativt påverkat av covid-19 och myndighetsrestriktioner.

Under den senare delen av året skedde en stark återhämtning i hotellmarknaden tack vare vaccinationsprogram, lättade restriktioner och ett uppdämt resebehov hos både fritids- och affärsresenärer.

 

Läs en sammanfattning här

Hållbarhet

Hållbarhetsstrategi med affärsfokus

Pandox viktigaste bidrag till en mer hållbar utveckling ligger i framväxten av lönsamma gröna fastigheter och gröna tilläggsavtal med hotelloperatörer. Syftet är att skapa resurseffektiva fastigheter och drift som minskar Pandox klimatavtryck samtidigt som företaget växer.

Läs mer

Finansiell kalender

Pandox stories

Load more

Vår verksamhet

Nycklarna till värdeskapande

Hotellfastigheter har vissa särdrag som skiljer dem från andra typer av fastigheter. Utöver teknisk och finansiell kunskap om fastigheter behöver en hotellfastighetsägare ha särskild kompetens inom områden som är nära knutna till hotellmarknaden, framför allt drift, marknadens dynamik och drivkrafter, de olika driftsmodellerna i hotellverksamhet samt varumärken och koncept.

Läs mer

Levande lokalsamhällen

Samarbete med Enbackskolan

Pandox har ett nära samarbete med Enbacksskolan i Tensta, som ligger i ett område som klassas som socioekonomiskt utsatt i en förort till Stockholm. Syftet med samarbetet är att bredda elevernas kontaktnät på arbetsmarknaden.

Läs mer här