Student

Trainee- och praktikantprogram samt möjlighet till uppsats/examensarbete
Pandox har en relativt liten organisation och våra möjligheter att ta emot trainees/praktikanter och erbjuda uppsatsmöjligheter är tyvärr begränsade.

Du är välkommen att kontakta oss med förfrågningar på följande adress careers@pandox.se.

Vi hanterar varje förfrågan individuellt och lovar varje sökande ett svar.