Hotellmarknadsdagen

Pandox introducerade Hotellmarknadsdagen 1996, året efter företaget grundades. Sedan dess har marknadsdagen utvecklats till ett årligt återkommande arrangemang och en dynamisk mötesplats för hotellsektorn. Hotellmarknadsdagen hålls varje år i mitten av november på den Pandox-ägda hotellfastigheten Stockholm Hilton Slussen. 

Pandox Hotellmarknadsdag 2023

"The hotel market in a multisphered world"


Årets hotellmarknadsdag hölls den 21 november. Läs mer här.

 


Hotellmarknadsdagen 2016
22 november

Tillväxen i kinesisk turism och kinesiska hotellinvesteringar - en möjlighet och utmaning för västvärldens hotellindustri.


För fullständig agenda (på engelska) klicka här!


 

Hotellmarknadsdagen 2015
24 november

Makroekonomiska och politiska faktorer som påverkar och driver hotellindustrin.

För fullständig agenda (på engelska) klicka här!