Energi

Pandox egenproducerade el 1 575 MWh (584) under 2022. I ett hotell bedrivs aktiviteter mer eller mindre dygnet runt.

Pandox fastigheter och verksamhet kräver därför en kontinuerlig tillgång till energi. Energin behövs bland annat till uppvärmning, ventilation och kyla, belysning och köksutrustning. Den totala vädernormaliserade energianvändningen i Pandox fastighetsbestånd, där mätdata finns tillgängligt, ökade under 2022 med 12 procent jämfört med förgående år. Från 304 MWh till 342 MWh, vilket beror på den högre gästbeläggningen. Energiintensiteten per gästnatt har dock minskat med 32 procent, vilket är en viktig indikator på hur energieffektiv driften är. Det visar att Pandox gröna investeringsprogram i egen drift givit resultat vad gäller energieffektiviseringsåtgärder såsom installation och utbildning av styrsystem och återvinning på ventilation etc.

Förnybar energi allt viktigare

Pandox har som mål att öka användningen av förnybara energikällor särskilt inom egen drift där företaget har direkt påverkan. I hyresavtal med externa hotelloperatörer står hyresgästen för tecknandet av elavtalen, samma gäller i egen drift med managementavtal. Pandox kan i dialog med operatörerna ha visst inflytande kring val av avtal och har som ambition att teckna gröna avtal där förnybar energi ingår. Under 2022 var andelen förnybar energi 41 (41) procent av den totala energianvändningen och bestod av el från vind- och vattenkraft samt el från egna solceller. För hotellen inom Fastighetsförvaltning var andelen förnybar energi 39 (39) procent och i Operatörsverksamhet var andelen 50 (48) procent.

Solceller och egen elproduktion

Pandox ambition är att installera solceller på hotelltaken inom Operatörsverksamhet om förutsättningarna är goda. Målet är att 30 procent av hotellen i Pandox Operatörsverksamhet ska ha installerat solceller senast år 2023.

Under 2022 hade fem av Pandox fastigheter egna solceller. Inga nya solceller installerades under året utan är istället planerade att genomföras under 2023 på Novotel Den Haag World Forum och Novotel Hannover. Vidare genomförs studier för att utreda om det finns möjlighet att installera ytterligare solpaneler på Hilton Garden Inn London Heathrow och Holiday Inn Brussels Airport. Under året förvärvades två hotell vilka inte har solceller. Totalt producerade Pandox cirka 1 575 (584) MWh egen el under 2022. Av detta härrör 304 MWH från solceller och 1 271 från lokal kraftvärme. Kraftvärmen installerades under sista kvartalet 2021 och visad de full effekt under 2022.

Energieffektiviseringsprojekt i fastighetsförvaltning

Pandox genomförde under 2022 ett flertal projekt som bidrar till minskad energi- och vattenanvändning. Här följer några exempel på projekt under 2022;

  • Ett pilotprojekt påbörjades på Hilton Stockholm Slussen i Sverige där hotellet utrustats med AI-styrning. Syftet med tekniken är att fastigheten ska nå en jämnare inomhustemperatur genom hela byggnaden och spara mellan 5–15 procent i uppvärmningsenergi samt upp till 25 procent el till ventilationen genom automatisk optimering. Denna teknik är intressant för Pandox som hyr ut sina fastigheter med kallhyra, det vill säga där energi köps in av hyresgästen som kontrollerar optimeringen.
  • Scandic Star Sollentuna i Sverige installerade en helt uppdaterad undercentral komplett med ett modernt styrsystem som kommer att bidra till en effektivare drift. Uppskattningsvis kan energianvändningen minskas med 10–15 procent i form av minskad användning av fjärrvärme och fastighetsel.
  • På Radisson Blu Arlandia i Sverige installerades ett nytt överordnat styrsystem. Förutom att förenkla och effektivisera driften förväntas det nya systemet ge minskad energianvändning om 5–10 procent. • På Scandic Alexandra Molde i Norge monterades nya fönster som ger ett tätare klimatskal och har bättre isolering, vilket beräknas spara 8 200 kWh per år i uppvärmning.
  • På Vildmarkshotellet i Kolmården i Sverige installerades undermätare för vatten och el. Det kommer att underlätta uppföljningsarbetet men även driften. Genom att öka tillgängligheten till data är felsökningsprocesser i fastigheten enklare och effektivare att lokalisera.