Känslighetsanalys

Pandox är utsatt för ett antal risker och företagets värdering är beroende av ett antal faktorer. Nedan beskrivs ett antal viktiga faktorer och dess effekter på Pandox.

Känsligheten för förändringar i vissa nyckelparametrar
(per den 31 december, 2022)

Förvaltningsfastigheter, känslighetsanalys verkligt värdeFörändr %Värdeeffekt 2022, MSEKVärdeeffekt 2021, MSEK
Direktavkastningskrav+/-0,5pp-4 731/+5 662-4 395/+5 284
Valutakursförändring+/- 1%+/- 421+/- 374
Driftnetto 1)+/- 1%+/- 532+/- 395
   
Förvaltningsfastigheter intäktseffektFörändr %Intäktseffekt 2022, MSEK 
RevPAR (antag 50/50 split mellan beläggning och pris) 1)+/- 1%+/- 20 
   
Finansiell känslighetsanalys resultateffektFörändr %Förändring i resultat före värdeförändringar 2022, MSEKFörändring i resultat före värdeförändringar 2021, MSEK
Nuvarande räntebindning, förändrat ränteläge, med derivat+/- 1% -1-0,035087719
Nuvarande räntebindning, förändrat ränteläge, utan derivat+/- 1% -1-6,935483871
Omvärdering av räntederivat vid förskjutning av räntekurvor+/- 1% +/- 698+/- 988

1) Värdet avser nivå utgång 2022 baserat på 31 omsättningsbaserade hyresavtal utan kontrakterad miniminivå och 78 (av 96) omsättningsbaserade hyresavtal med kontrakterad miniminivå som genererade rörlig hyra utöver miniminivå. I hyresavtal med kontrakterad miniminivå genereras omsättningsbaserad hyra först när ackumulerad hyra överstiger miniminivån.