Rapporteringsinitiativ

Pandox rapporterar sin prestation inom hållbarhet genom flertalet olika initiativ.

GRI

Global Reporting Initiative (GRI) är ett internationellt oberoende standardiseringsorgan som hjälper företag, regeringar och andra organisationer att förstå och kommunicera sin påverkan avseende klimatförändringar, mänskliga rättigheter och korruption. Pandox redovisar enligt GRI:s riktlinjer sedan bolaget börsnoterades 2015.

Pandox senaste rapport är för 2020, klicka här för att läsa mer.

TCFD

Task Force on Climate Related Financial Disclosures (TCFD) är ett ramverk för att kunna identifiera bolagens klimatrelaterade finansiella risker och möjligheter. Det är Financial Stability Board (FSB) som står bakom initiativet. Det handlar om vilken påverkan miljö och klimat har på bolaget, istället för som tidigare vilken påverkan bolaget har på miljö och klimat. Det finansiella perspektivet är av central betydelse.

Pandox har inlett sitt arbete med att rapportera enligt ramverket TCFD. Pandox har tagit ett första steg i årsredovisningen 2020 med ambitionen att rapportera fullt ut enligt ramverket i årsredovisningen 2021.

FN Global Compact

FN Global Compact samlar världen för ett mer hållbart samhälle och arbetar tillsammans med andra FN-organisationer, sina medlemmar, regeringar och civilsamhället med nyckelfrågor i syftet att accelerera snabbare mot de 17 globala målen för hållbar utveckling, klicka här för att läsa mer.

Pandox har signerat FN Global Compact, vilket innebär att företaget förbundit sig att följa dess 10 principer. För att läsa mer om Pandox arbete med dessa klicka här 

"Även om året övervägande handlat om att hantera den akuta krisen har det varit viktigt att inte tappa tempo i kritiska långsiktiga frågor, som till exempel hållbarhet. Vi stödjer FN Global Compact och dess tio principer som rör mänskliga rättigheter, anställningsförhållanden, miljö och antikorruption. Genom vår verksamhet vill vi bidra till att på lång sikt uppnå FN:s globala mål för hållbar utveckling. Pandox är fast beslutsamt att hålla sig till sin långsiktiga hållbarhetsstrategi om att erbjuda hyresgästerna gröna fastigheter."
Citat Anders Nissen