Rapporteringsinitiativ

Pandox rapporterar sin prestation inom hållbarhet genom flertalet olika initiativ.

GRI

Global Reporting Initiative (GRI) är ett internationellt oberoende standardiseringsorgan som hjälper företag, regeringar och andra organisationer att förstå och kommunicera sin påverkan avseende klimatförändringar, mänskliga rättigheter och korruption. Pandox redovisar enligt GRI:s riktlinjer sedan bolaget börsnoterades 2015.

Pandox senaste rapport är för 2021.

TCFD

Task Force on Climate Related Financial Disclosures (TCFD) är ett ramverk för att kunna identifiera, hantera, utvärdera och rapportera bolagens klimatrelaterade finansiella risker och möjligheter. Det är Financial Stability Board (FSB) som står bakom initiativet.

Pandox har implementerat TCFD ramverket och rapporterar enligt ramverket i årsredovisningen 2021.

FN Global Compact

FN Global Compact samlar världen för ett mer hållbart samhälle och arbetar tillsammans med andra FN-organisationer, sina medlemmar, regeringar och civilsamhället med nyckelfrågor i syftet att accelerera snabbare mot de 17 globala målen för hållbar utveckling, klicka här för att läsa mer.

Pandox har signerat FN Global Compact, vilket innebär att företaget förbundit sig att följa dess 10 principer.