Stark position på
inhemska marknader

Pandox har en väldiversifierad portfölj med närvaro i 90 städer i 11 länder. Portföljen har störst exponering – cirka 80 procent mätt i antal rum – mot inhemska och regionala städer med i huvudsak inhemsk efterfrågan.

40% av Pandox portfölj

Inhemska städer

Exempel i Pandox portfölj:
Leeds, Sheffield, Göteborg, Jönköping, Örebro, Jyväskylä, Kuopio, Bergen, Bodø, Dortmund, Mönchen gladbach och Wolfsburg.

40% av Pandox portfölj

Regionala städer

Exempel i Pandox portfölj:
Hamburg, München, Köln, Frankfurt, Haag, Köpen hamn, Stockholm, Oslo, Helsingfors, Manchester, Edinburgh, Birmingham och Basel.

20% av Pandox portfölj

Internationella städer

Exempel i Pandox portfölj:
London, Amsterdam, Bryssel, Berlin, Wien och Dublin.

The Hotel, Bryssel