Pandox hemmamarknad är ett tätbefolkat område med närmare 200 miljoner människor. Det sträcker sig från Harstad i norr till Wien i söder och är en av världens ekonomiskt starkaste och mest dynamiska regioner. Genom att kombinera olika marknader, typer av efterfrågan och varumärken balanserar Pandox ut svängningar på enskilda marknader. Det ökar motståndskraften och minskar risken.

Internationella städer

Kännetecken

• Internationellt etablerade destinationer
• Knutpunkter för internationellt resande
• Marknader med stark köpkraft
• Komplett uppsättning drivkrafter för efterfrågan
• Efterfrågan från alla gästsegment

Exempel i Pandox portfölj:

London (som även är en megastad), Amsterdam, Montreal, Bryssel, Berlin, Wien och Dublin.


Regionala städer

Kännetecken

• Växande destinationer som är ”på väg upp”
• Efterfrågan är huvudsakligen regional
• Vissa inslag av internationell efterfrågan
• Flera olika drivkrafter för efterfrågan
• Efterfrågan från många olika gästsegment

Exempel i Pandox portfölj:

Hamburg, München, Köln, Frankfurt, Haag, Köpenhamn, Stockholm, Oslo, Helsingfors, Manchester, Birmingham och Basel.


Inhemska städer

Kännetecken

• Inhemsk efterfrågan är central drivkraft
• Ingen eller begränsad internationell efterfrågan
• Färre kommersiella drivkrafter
• Större beroende av offentlig sektor
• Övervägande syftesdrivet resande

Exempel i Pandox portfölj:

Leeds, Sheffield, Göteborg, Jönköping, Örebro, Jyväskylä, Kuopio, Bergen, Bodø, Dortmund, Mönchengladbach och Wolfsburg.