Stark position på
inhemska marknader

Pandox har en väldiversifierad portfölj med närvaro i 90 städer i 15 länder, inräknat delmarknaderna England, Wales, Nordirland och Skottland. Portföljen har störst exponering – cirka 80 procent mätt i antal rum – mot inhemska och regionala städer med i huvudsak inhemsk efterfrågan.

40% av Pandox portfölj

Inhemska städer

• Inhemsk efterfrågan primär drivkraft.
• Ingen eller begränsad internationell efterfrågan.
• Större beroende av offentlig sektor.
• Covid-19-vinnare drivet av ett ökat inhemskt fritidsresande.

Exempel i Pandox portfölj:
Leeds, Sheffield, Göteborg, Jönköping, Örebro, Jyväskylä, Kuopio, Bergen, Bodø, Dortmund, Mönchen gladbach och Wolfsburg.

40% av Pandox portfölj

Regionala städer

• Växande destinationer ”på väg upp”.
• Framförallt regional och inhemsk efter-frågan, med vissa internationella inslag.
• Flera olika gästsegment.
• Covid-19-vinnare drivet av ett ökat inhemskt fritids- och affärsresande.

Exempel i Pandox portfölj:
Hamburg, München, Köln, Frankfurt, Haag, Köpen hamn, Stockholm, Oslo, Helsingfors, Manchester, Edinburgh, Birmingham och Basel.

20% av Pandox portfölj

Internationella städer

• Internationellt etablerade destinationer.
• Knutpunkter för internationellt resande.
• Marknader med stark köpkraft.
• Alla gästsegment representerade.

Exempel i Pandox portfölj:
London, Amsterdam, Montreal, Bryssel, Berlin, Wien och Dublin.

The Hotel, Bryssel