Kapitalmarknadsdag

Pandox kapitalmarknadsdag är ett regelbundet event riktat mot kapitalmarknaden med fokus på Pandox strategiska och finansiella utveckling.

Kapitalmarknadsdag 2019

Den 9 maj 2019 arrangerade Pandox en kapitalmarknadsdag i Stockholm. Ett uppföljande möte hölls även i London den 10 maj. 

Pandox Kapitalmarknadsdag 2019


Kapitalmarknadsdag 2017

Den 9 maj 2017 arrangerade Pandox en kapitalmarknadsdag i Stockholm. Dagen fokuserade på Pandox största affärsområde fastighetsförvaltning på temat "balanserad potential".

Presentationer hölls av Anders Nissen, VD, Erik Hvesser, SVP Property Management Nordics, Martin Creydt, SVP Property Management International, Jonas Törner, SVP Business Intelligence, Helge Krogsbøl, SVP Operations Nordics & Germany och Jacob Rasin, Director of Business Development

Pandox Kapitalmarknadsdag 2017


Kapitalmarknadsdag 2016

Den 24 maj 2016 höll Pandox en kapitalmarknadsdag i Bryssel (Belgien). Fokus var på strategisk hotellutveckling inom Operatörsverksamheten. Under dagen besöktes också flera Pandox-hotell i Bryssel för att skapa insikt i olika aspekter av hotellutveckling och hotellmarknad.

Presentationer hölls av Anders Nissen, VD, Liia Nõu, CFO, Aldert Schaaphok, SVP Operations International samt Jonas Törner, VP Business Intelligence. 

Pandox Kapitalmarknadsdag 2016