Ägarstruktur

Topp 15

Ägarfördelning

Landfördelning

Typfördelning

Koncentration

Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.