Här finns Pandox

Pandox har en väldiversifierad portfölj med närvaro i 90 städer, huvudsakligen i norra Europa. Portföljen har störst exponering – cirka 80 procent mätt i antal rum – mot inhemska och regionala städer med i huvudsak inhemsk efterfrågan.

Stark position i inhemska städer

Inhemska städer

Kännetecken
• Inhemsk efterfrågan primär drivkraft
• Ingen eller begränsad internationell efterfrågan
• Större beroende av offentlig sektor
• Återhämtat sig till fullo efter pandemin

Exempel i Pandox portfölj
Leeds, Sheffield, Göteborg, Jönköping, Örebro, Jyväskylä, Kuopio, Bergen, Bodø, Dortmund, Mönchengladbach och Wolfsburg.

Regionala städer

Kännetecken
• Växande destinationer ”på väg upp”
• Framförallt regional och inhemsk efterfrågan, med vissa internationella inslag
• Flera olika gästsegment
• Återhämtat sig till fullo efter pandemin

Exempel i Pandox portfölj
Hamburg, München, Köln, Frankfurt, Haag, Köpen hamn, Stockholm, Oslo, Helsingfors, Manchester, Birmingham och Basel.

Internationella städer

Kännetecken
• Internationellt etablerade destinationer
• Knutpunkter för internationellt resande
• Marknader med stark köpkraft
• Alla gästsegment representerade
• Fortsatt potential till återhämtning från internationella långväga resenärer

Exempel i Pandox portfölj
London (som även är en megastad), Amsterdam, Montreal, Bryssel, Berlin, Wien och Dublin.