Många olika segment

Pandox har en portfölj med hotellfastigheter i 90 städer i 12 länder. Mer än 80 procent av portföljen – mätt i antal rum – finns i marknader där regional och inhemsk efterfrågan dominerar

Stark position i inhemska städer

Inhemska städer

Kännetecken
• Lägre köpkraft.
• Knutpunkter för inhemskt resande.
• Färre gästsegment representerade.
• Låg RevPAR.

Exempel i Pandox portfölj
Leeds, Sheffield, Göteborg, Jönköping, Örebro, Jyväskylä, Kuopio, Bergen, Bodø, Dortmund, Mönchengladbach och Wolfsburg.

Regionala städer

Kännetecken
• Varierande köpkraft.
• Knutpunkter för regionalt och inhemskt resande med vissa internationella inslag.
• Flera gästsegment representerade.
• Medelhög RevPAR.

Exempel i Pandox portfölj
Hamburg, München, Köln, Frankfurt, Haag, Köpen hamn, Stockholm, Oslo, Helsingfors, Manchester, Birmingham och Basel.

Internationella städer

Kännetecken
• Stark köpkraft.
• Knutpunkter för internationelltresande.
• Alla gästsegment representerade.
• Hög RevPAR.

Exempel i Pandox portfölj
London (som även är en megastad), Amsterdam, Montreal, Bryssel, Berlin, Wien och Dublin.