Deltagande och ersättning 2023 

 NamnArvode, tkr Styrelsen Revisionsutskott Ersättningsutskott Finansutskott 
Christian Ringnes99610 av 10 2 av 2 4 av 4
Jakob Iqbal50610 av 10 2 av 2  
Jon Rasmus Aurdal57510 av 104 av 4  4 av 4
Ann-Sofi Danielsson61510 av 104 av 4    
Bengt Kjell8209 av 101 av 1 3 av 4
Jeanette Dyhre Kvisvik45510 av 10   
Ulrika Danielsson 1)4018 av 83 av 3

1) Tillträdde vid årsstämman den 12 april 2023

Ersättning till styrelseledamöter
Styrelseledamöters ersättning för arbete i Pandox styrelse beslutas av bolagsstämman. Styrelseledamöter har enbart rätt att erhålla sådant arvode som beslutats om av bolagsstämman. Eventuell ytterligare ersättning kan dock utgå för tjänster som styrelseledamöter tillhandahåller Pandox inom deras respektive expertisområden utanför deras uppdrag som styrelseledamöter. Sådan ersättning ska vara marknadsmässig och regleras i ett konsultavtal som godkänns av styrelsen.