Aktienyckeltal

 20232022 20212020 2019 2018 2017 2016  
 Börsvärde vid årets slut, MSEK27 65123 976 26 842 26 658 38 976 24 555 26 549 22 240  
 Aktiekurs vid årets slut, SEK150,4116,40 146,0 145,0 212,0 146,60 158,50 141,40  
 Aktiekursförändring under året, %29-200,5-33,945,27,512,1-9,3
 Antal aktieägare7 9378 873 10 732 12 673 3 961 3 765 3 578 3 451  
 Cash earnings per aktie, SEK9,4811,183,883,6412,8411,2810,468,49
 Resultat per aktie, SEK-3,1822,94 3,32 -7,61 15,91 16,83 19,89 14,65  
 Utdelning per aktie, SEK4,002,50 4,70 4,40 4,10  
 Utdelningsandel av cash earnings, %42,222,4---41,644,450,1
 Direktavkastning, %2,72,2---3,22,82,9
 Substansvärde (EPRA NRV), SEK201,12205,03 173,54 167,60 186,40 164,04 144,54126,24  
 Totalt antal aktier vid åres slut (tusental)183 850183 850  183 850   183 850   183 850   167 499 167 499 157 499