Egen drift

Egen drift är en viktig del av Pandox strategi att vara aktiv över hela värdekedjan och speglar bolagets aktiva ägarmodell. Kunskapen om och förmågan att driva hotell i egen regi skapar strategiskt handlingsutrymme. Rörelsefastigheternas andel av marknadsvärdet för Pandox totala fastighetsportfölj uppgår till knappt 20 procent.

The Hotel, med 421 rum, är ett landmärke i centrala Bryssel.

Fakta

Intäkter och driftnetto, MSEK
Intäkter per land (2023)
1,181
728
637
406
87
78
40

Förmågan att ta över driften av ett hotell minskar den operativa risken när hyresavtal förfaller, om hyresgästen inte kan fullgöra sina skyldigheter eller i situationer då hotell måste renoveras från grunden och det för tillfället inte är finansiellt intressant att hyra ut till tredje part.

Pandox djupa kunskap om hotelldrift möjliggör dessutom effektiv uppföljning av hyresgästernas prestation i hela portföljen. Operatörskunskapen skapar också möjligheter att genomföra förvärv av blandade portföljer som innehåller både hotellfastigheter och hotelldrift.

Snabba fakta (årsslut)20232022 20212020
Fastigheternas marknadsvärde, MSEK11 81311 66910 3809 361
Antal hotell20202020
Antal rum5 6505 7735 9035 787

Läs om Pandox rörelsefastigheter

Varumärken

Fördelning samarbetspartners, antal rum
31%
20%
12%
11%
8%
7%
6%
5%