Egen drift

Egen drift är en viktig del av Pandox strategi att vara aktiv över hela värdekedjan och speglar bolagets aktiva ägarmodell. Kunskapen om och förmågan att driva hotell i egen regi skapar strategiskt handlingsutrymme. Rörelsefastigheternas andel av marknadsvärdet för Pandox totala fastighetsportfölj uppgår till knappt 20 procent.

The Hotel, med 421 rum, är ett landmärke i centrala Bryssel.

Fakta

Intäkter och driftnetto, MSEK
Intäkter per land (2023)
1,181
728
637
406
87
78
40

Snabba fakta (årsslut)20232022 20212020
Nettoomsättning, MSEK3 1592 347851779
Driftnetto, MSEK              713              566               -22         -168
Direktavkastningskrav, %7,026,506,386,37
Fastigheternas marknadsvärde, MSEK11 81311 66910 3809 361
Antal hotell20202020
Antal rum5 6505 7735 9035 787

Läs om Pandox rörelsefastigheter

Om affärssegmentet

Förmågan att ta över driften av ett hotell minskar den operativa risken när hyresavtal förfaller, om hyresgästen inte kan fullgöra sina skyldigheter eller i situationer då hotell måste renoveras från grunden och det för tillfället inte är finansiellt intressant att hyra ut till tredje part.

Pandox djupa kunskap om hotelldrift möjliggör dessutom effektiv uppföljning av hyresgästernas prestation i hela portföljen. Operatörskunskapen skapar också möjligheter att genomföra förvärv av blandade portföljer som innehåller både hotellfastigheter och hotelldrift.

Hållbarhetsansvar

I Egen drift har vi fullt ansvar för alla hållbarhetsfrågor som rör både hotellfastighet och hotelldrift. Exempel på ansvar är inköp och förbrukning av energi och vatten, avfallshantering, teknisk drift och underhåll, tekniska installationer samt hållbarhetsfrågor rörande hotellpersonal och hotellgäster.

Varumärken

Fördelning samarbetspartners, antal rum
31%
20%
12%
11%
8%
7%
6%
5%