En ledande hotellfastighetsägare
på en marknad med god potential

Pandox har etablerat sig som en ledande hotellfastighetsägare i Europa med hjälp av en integrerad affärsmodell som täcker hela hotellvärdekedjan. Hotellfastighetsmarknaden är fragmenterad med goda tillväxtmöjligheter, där covid-19 kan förväntas förstärka redan pågående trender.