Marknads- och avtalsstruktur

Pandox har etablerat sig som en ledande hotellfastighetsägare i Europa med hjälp av en integrerad affärsmodell som täcker hela hotellvärdekedjan. Hotellfastighetsmarknaden är fragmenterad med goda tillväxtmöjligheter.