Medlemskap

Pandox är medlem i flera organisationer inom besöksnäringen, fastighetsbranschen och inom hållbarhet.

SGBC

Sweden Green Building Council är Sveriges ledande medlemsorganisation för hållbart samhällsbyggande. Genom certifiering, utbildning och opinionsbildning arbetar de för ett samhälle som gynnar både människor och miljö­. Med dem finns experter, företag och organisationer från hela landet som alla arbetar med samma mål.

Pandox är medlem sedan 2020.

Fastighetsägarna

Fastighetsägarna är en rikstäckande branschorganisation som arbetar för en hållbar och fungerande fastighetsmarknad. Deras vision är att förbättra villkoren för fastighetsföretagandet i landet, så att bostads- och lokalmarknaden kan utvecklas. Tillsammans med medlemmarna skapas förutsättningar för tillväxt och rum för framtiden.

Pandox är medlem sedan 2020 och deltar i hållbarhetsrådet.

FN Global Compact

FN Global Compact samlar världen för ett mer hållbart samhälle och arbetar tillsammans med andra FN-organisationer, sina medlemmar, regeringar och civilsamhället med nyckelfrågor i syftet att accelerera snabbare gentemot de 17 globala målen för hållbar utveckling.

Pandox har signerat FN Global Compact, vilket innebär att företaget förbundit sig att följa dess 10 principer. För att läsa mer om dessa klicka här.

GRI Sustainable Hospitality Global Committee

GRI Global Committee on Sustainable Hospitality är en grupp aktörer inom turism och besöksnäring. Medlemmarna består av investerare, utvecklare och operatörer där fokus ligger på att diskutera relevanta hållbarhetsfrågor relaterat till turism och besöksnäring. 

Pandox är medlem sedan 2021.