Finansiell kalender

Samtliga datum är preliminära och kan komma att ändras.

2022

2022-02-10
Bokslutskommuniké 2021

2021

2021-10-27
Delårsrapport januari-september 2021
2021-07-16
Delårsrapport januari-juni 2021
2021-06-16
Tyst period
2021-04-27
Delårsrapport januari-mars 2021
2021-04-12
Årsstämma 2021
2021-03-27
Tyst period
2021-03-17
Publicering Årsredovisning 2020, svensk version