Finansiell kalender

Samtliga datum är preliminära och kan komma att ändras. Tyst period tillämpas normalt 30 dagar innan publicering av delårsrapporter.

2024

2024-02-08, 07:00
Bokslutskommuniké 2023

2023

2023-10-26, 07:00
Delårsrapport januari-september 2023
2023-07-14, 07:00
Delårsrapport januari-juni 2023
2023-04-26, 07:00
Delårsrapport januari-mars 2023
2023-02-09, 07:00
Bokslutskommuniké 2022

2022

2022-11-25, 08:00
SEB Real Estate Seminar
2022-11-15, 12:00
Pandox Hotel Market Day 2022
2022-10-27, 07:00
Delårsrapport januari-september 2022