Finansiell kalender

Samtliga datum är preliminära och kan komma att ändras. Tyst period tillämpas normalt 30 dagar innan publicering av delårsrapporter.

2026

2026-02-05, 07:00
Bokslutskommuniké 2025

2025

2025-10-23, 07:00
Delårsrapport kv3 2025
2025-07-11, 07:00
Delårsrapport kv2 2025
2025-04-29, 07:00
Delårsrapport kv1 2025
2025-02-06, 07:00
Bokslutskommuniké 2024

2024

2024-10-24, 07:00
Delårsrapport kv3 2024
2024-07-12, 07:00
Delårsrapport kv2 2024