Finansiell kalender

Samtliga datum är preliminära och kan komma att ändras. Tyst period tillämpas normalt 30 dagar innan publicering av delårsrapporter.

2024

2024-02-08, 07:00
Bokslutskommuniké 2023

2023

2023-10-26, 07:00
Delårsrapport januari-september 2023
2023-07-14, 07:00
Delårsrapport januari-juni 2023
2023-06-08, 08:00
EPRA corporate access day
2023-05-31, 08:00
Danske Bank Real Estate & Construction Seminar