Finansiell kalender

Samtliga datum är preliminära och kan komma att ändras. Tyst period tillämpas normalt 30 dagar innan publicering av delårsrapporter.

2023

2023-02-09, 07:00
Bokslutskommuniké 2022

2022

2022-10-27, 07:00
Delårsrapport januari-september 2022
2022-07-15, 07:00
Delårsrapport januari-juni 2022
2022-06-16, 08:00
Morgan Stanley Property Conference
2022-06-08, 08:00
Handelsbanken Nordic Mid/Small Cap Seminar 2022