Finansiell kalender

Samtliga datum är preliminära och kan komma att ändras. Tyst period tillämpas normalt 30 dagar innan publicering av delårsrapporter.

2025

2025-02-06, 07:00
Bokslutskommuniké 2024

2024

2024-10-24, 07:00
Delårsrapport kv3 2024
2024-07-12, 07:00
Delårsrapport kv2 2024
2024-04-25, 07:00
Delårsrapport kv1 2024
2024-04-10, 10:00
Årsstämma 2024
2024-02-08, 07:00
Bokslutskommuniké 2023