Finansiell kalender

Samtliga datum är preliminära och kan komma att ändras.

2022

2022-02-10
Bokslutskommuniké 2021
2022-01-10
Tyst period

2021

2021-10-27
Delårsrapport januari-september 2021
2021-09-27
Tyst period