Finansiell kalender

Samtliga datum är preliminära och kan komma att ändras. Tyst period tillämpas normalt 30 dagar innan publicering av delårsrapporter.

2023

2023-09-14, 12:00
Carnegie Fastighetsseminarium
2023-07-14, 07:00
Delårsrapport januari-juni 2023
2023-06-08, 08:00
EPRA corporate access day
2023-05-31, 08:00
Danske Bank Real Estate & Construction Seminar
2023-04-26, 07:00
Delårsrapport januari-mars 2023
2023-04-12, 10:00
Årsstämma 2023
2023-03-10, 10:00
Publicering av årsredovisning
2023-02-09, 07:00
Bokslutskommuniké 2022

2022

2022-11-25, 08:00
SEB Real Estate Seminar
2022-11-15, 12:00
Pandox Hotel Market Day 2022
2022-10-27, 07:00
Delårsrapport januari-september 2022
2022-09-21, 08:00
Carnegie Real Estate Seminar
2022-07-15, 07:00
Delårsrapport januari-juni 2022
2022-06-16, 08:00
Morgan Stanley Property Conference
2022-06-08, 08:00
Handelsbanken Nordic Mid/Small Cap Seminar 2022
2022-04-27, 07:00
Delårsrapport januari-mars 2022
2022-04-12, 10:00
Årsstämma 2022
2022-03-11, 10:00
Publicering av årsredovisning (svensk version)
2022-02-10, 07:00
Bokslutskommuniké 2021

2021

2021-11-17, 08:00
ABG Nordic Opportunities
2021-11-16, 08:00
Danske Bank Real Estate Seminar
2021-11-11, 08:00
SEB Real Estate and Finance Conference
2021-10-27, 07:00
Delårsrapport januari-september 2021
2021-09-15, 09:00
Carnegie Real Estate Seminar 2021
2021-09-13, 09:00
Kepler Autumn Conference
2021-07-16, 07:00
Delårsrapport januari-juni 2021
2021-06-17, 08:00
Morgan Stanley Property Conference
2021-06-02, 08:00
Handelsbanken Mid/small cap Seminar
2021-05-20, 08:00
ABG Nordic Property Tour
2021-04-27, 07:00
Delårsrapport januari-mars 2021
2021-04-12, 10:00
Årsstämma 2021
2021-03-17, 10:00
Publicering Årsredovisning 2020, svensk version
2021-02-24, 08:00
Handelsbanken Nordic Real Estate Webinar 2021
2021-02-11, 07:00
Bokslutskommuniké 2020

2020

2020-12-16, 12:00
Analytikerlunch
2020-11-25, 08:00
EPRA Corporate Access Day
2020-11-20, 08:00
ABG Nordic Opportunities Virtual Seminar
2020-11-17, 13:00
Pandox Hotel Market Day 2020
2020-11-12, 08:00
SEB Real Estate Seminar
2020-10-23, 07:00
Delårsrapport januari-september 2020
2020-09-25, 07:00
Tyst period
2020-07-15, 07:00
Delårsrapport januari-juni 2020
2020-06-19, 07:00
Tyst period
2020-04-29, 07:00
Delårsrapport januari-mars 2020
2020-04-03, 10:00
Årsstämma 2020
2020-03-11, 12:00
Publicering av årsrapport 2019
2020-02-12, 07:00
Bokslutskommuniké 2020
2020-01-12, 12:00
Tyst period

2019

2019-11-19, 13:00
Hotellmarknadsdag 2019
2019-10-24, 07:00
Delårsrapport januari-september 2019
2019-09-24, 07:00
Tyst period
2019-07-12, 07:00
Delårsrapport januari-juni 2019
2019-06-21, 07:00
Tyst period
2019-04-23, 07:00
Delårsrapport januari-mars 2019
2019-04-10, 10:00
Årsstämma 2019