Historia

Pandox bildades 1995 av Securum och Skanska vars uppdrag var att ta över och omstrukturera en hotellportfölj och förbereda den för avyttring.

1995

Begynnelsen

I starten består Pandox portfölj av 18 fastigheter och tre mindre hotellverksamheter. Samtliga hotell är belägna i Sverige och utgjordes av en blandning av små och stora hotellfastigheter i varierande skick. När Pandox bildas genomförs en översyn, vilket resulterar i avyttring av icke-strategiska fastigheter, omstrukturering av hyresavtal, investeringar och breddad geografisk närvaro.

1997

Pandox noteras på Stockholmsbörsen

Pandox börsnoteras i juni 1997. Vid det tillfället värderas Pandox portfölj till 1,3 miljarder kronor och börsvärdet uppgick till 520 miljoner kronor. Börsintroduktionen ger Pandox cirka 4 000 nya aktieägare, och efter noteringen växer Pandox snabbt tack vare förvärv av stora hotell på strategiska platser. Mindre hotell och hotellverksamheter avyttras.

1998

Jonny utsedd till Pandox första Corporate Dog

Pandox företagshundar har sedan starten alltid varit företagets mest värdefulla rådgivare.

2000

Pandox expanderar geografiskt

Pandox expanderade geografiskt till andra delar av norra Europa genom förvärvet av Hotellus, Scandics fastighetsägande företag, med sammanlagt 16 hotellfastigheter.

2004

Pandox köps upp och avnoteras

De industriella investerarna Eiendomsspar AS och Sundt AS förvärvar Pandox och aktien avnoterades därefter. Efter privatiseringen expanderar Pandox genom förvärv av flera större hotell i Berlin, Bryssel, Basel, Köpenhamn, Stockholm och Malmö.

2006

Enzo tar över som ny Corporate Dog

2007-2008

Internationell expansion

Under sommaren 2007 förvärvar Pandox det välkända InterContinental i Montreal för 49 miljoner kanadensiska dollar, motsvarande 330 miljoner svenska kronor. Det är företagets första etablering utanför Europa. 

2010

Pandox förvärvar Norgani Hotels

Pandox offentliggör hösten 2010 förvärvet av Norgani Hotels, med en portfölj på 72 hotellfastigheter i Sverige, Finland, Norge och Danmark, med ett transaktionsvärde om nära 10 miljarder SEK. Genom förvärvet blir Pandox ett av Europas ledande hotellfastighetsföretag. 

Efter förvärvet 2010 sluter Pandox ett avtal med Scandic om att renovera, uppgradera och utveckla 40 av hotellen. Projektet är det största samarbetsavtalet någonsin mellan en ägare och en operatör i norra Europa.

2011

Mr Harry tar klivet upp som nästa Corporate Dog

2014

Hög aktivitet i portföljen

Under 2014 slutför Pandox renoveringen av över 30 hotell och lika många är pågående. Investeringarna under 2014 uppgår till över 55 miljoner euro.

Framgångsrika ompositioneringsprojekt i Tyskland
Genom omfattande ompositionering, utveckling och renovering har Radisson Blu Dortmund, Radisson Blu Bremen och Holiday Inn Lübeck alla optimerats för att nå sin fulla potential. 

2015

Pandox noteras - igen

Pandox B-aktier noteras för andra gången i bolagets historia på Nasdaq Stockholm den 18 juni 2015. Priset i erbjudandet sätts till 106 kronor per aktie, motsvarande ett marknadsvärde om 15,9 miljarder kronor. Pandox firar också 20 år som ledande hotellfastighetsbolag.

2015, fortsättning

Storförvärv i Tyskland

Pandox förvärvar 18 hotellfastigheter, huvuddelen under varumärket Leonardo Hotels, i Tyskland för drygt 3,6 miljarder kronor. Som en del av uppgörelsen tecknas 25-åriga omsättningsbaserade hyresavtal med goda garantinivåer med hotelloperatören Fattal Hotels. 

2016

Förstärker positionen i Tyskland och Belgien

Pandox förvärvar åtta hotellfastigheter i Europa, varav fyra i Tyskland, två i Österrike, en i Nederländerna samt en i Belgien. Förvärven förstärker ytterligare Pandox marknadsposition i Tyskland och Belgien samt etablerar Pandox i två nya länder - Österrike och Nederländerna. Portföljen renodlas genom försäljning av åtta mindre hotellfastigheter i Sverige.

2017

Stort kliv in i Storbritannien

Pandox förvärvar 37 hotellverksamheter i Storbritannien och Irland för 800 MGBP i samarbete med Fattal Hotels Group. Efter organisering kommer Pandox att behålla 21 hotellfastigheter och Fattal Hotels Group förvärva 36 hotellverksamheter. När slutfört förväntas Pandox andel av total köpeskilling att uppgå till 680 MGBP.

Pandox förvärvar Hilton London Heathrow Airport T4 för 80 MGBP.

Pandox förvärvar Hotel Berlaymont i Bryssel för cirka 33 MEUR. 

Temat för årets Hotellmarknadsdag var "En dynamisk och osäker värld - Innebörd för hotellsektorn"

2017, part 2

Pepper utsedd till ny Corporate Dog för Pandox

2018

Förvärv av det ikoniska The Midland Manchester

Pandox förvärvar det ikoniska The Midland Manchester i det övre premiumsegmentet med 312 rum för 102 MGBP samt det övre mellanklasshotellet Radisson Blu Glasgow med 247 rum för 39 MGBP. Scandic Ferrum i Kiruna avyttras för 286 MSEK.

Hotellmarknadsdagen 2018 handlade om "Urbanisering och hotellsektorn".

2019

Fördjupad närvaro i Tyskland

Pandox förvärvar sju hotellfastigheter i Tyskland för 290 MEUR. Hotellen är fullservicehotell i det övre mellanprissegmentet med en genomsnittsstorlek om 219 rum. Vidare förvärvas ett hotell i Hannover, Tyskland, samt ett hotell i Haag, Nederländerna, för totalt 83 MEUR. Pandox förvärvar också Hotel Maritim Nürnberg för 61 MEUR.

Hotellmarknadsdagen 2019 var på temat "Vägar till en hållbar hotellvärld".

2020

Ett år utan motstycke i hotellindustrins historia

Året dominerades av covid-19 och de restriktioner som infördes för att stoppa virusets spridning, vilka hade en kraftigt negativ påverkan på efterfrågan i hotellmarknaden.

Hotellmarknadsdagen 2020 var på temat "Nya trender i en föränderlig hotellvärld” som utforskades med hjälp av välkända talare och industriexperter. Eventet var för första gången digitalt och har setts av över 2 000 personer på Pandox hemsida.

2021

Ny vd och positiva marknadssignaler

2021 inleddes mycket svagt på grund av bestående myndighetsrestrioner som begränsade efterfrågan i hotell-marknaden. I takt med att vaccinationsprogrammen lyckosamt rullades ut lättade restriktionerna gradvis vilket ledde till en mycket stark återhämtning under det andra halvåret, drivet främst av inhemskt fritidsresande.

Liia Nõu utses till ny vd för Pandox efter att tidigare vd Anders Nissen tragiskt gick bort 30 maj. Liia Nõu har varit bolagets CFO sedan 2007.

2022

Historiskt stark återhämtning

Hotellmarknadens återhämtning under 2022 var både snabbare och starkare än vad vi vågade hoppas på när året började. Efter en svag start på grund av coronarestriktioner vände efterfrågan upp med kraft när dessa avvecklades. RevPAR i Pandox portfölj är i stort sett tillbaka på nivåer före pandemin (nominellt), dock med den skillnaden att snittpriserna är högre och beläggningen något lägre. Vi kan återigen konstatera att hotellmarknaden visat prov på sin förmåga att övervinna svåra kriser.

Pandox genomför under året två stycken förvärv (Bath, Storbritannien och NH Louise Brussels, Belgien) samt tre avyttringar (InterContinental Montreal, samt de två mindre Mora Hotell & Spa och Scandic Kajanus)

2023

Starkt år och höjd utdelning

2023 var ett bra år för Pandox med både god beläggnings- och snittprisutveckling. Totala intäkter och totalt driftnetto ökade med 21 procent respektive 13 procent jämfört med 2022, drivet av högre
omsättningsbaserade hyror i affärssegmentet Hyresavtal och god tillväxt i affärssegmentet Egen drift.

Under 2023 investerade vi drygt 900 MSEK i värdehöjande och kassaflödesdrivande projekt. 

Tre förvärv genomfördes under året: Queens Hotel Leeds, Best Western Fridhemsplan samt Hilton Belfast. 

Flera nya hyresavtal tecknades, däribland med Strawberry för nuvarande Hotel Mayfair Copenhagen, med Scandic för ett nytt Scandic Go vid Fridhemsplan samt med Scandic för nuvarande Hotel Pomander i Nürnberg.