Pandox bildades 1995 av Securum och Skanska. Securums och Skanskas uppdrag var att ta över och omstrukturera en hotellportfölj och förbereda den för avyttring.

1995
I starten bestod Pandox portfölj av 18 fastigheter och tre mindre hotellverksamheter. Samtliga hotell var belägna i Sverige och utgjordes av en blandning av små och stora hotellfastigheter i varierande skick. När Pandox hade bildats implementerades bolagets affärsmodell för de enskilda fastigheterna, vilket resulterade i avyttring av icke-strategiska fastigheter, omstrukturering av hyresavtal, investeringar och breddning av den geografiska närvaron.

1997
Pandox noterades på Stockholmsbörsen. Bolagets portfölj värderades till 1,3 miljarder kronor och börsvärdet uppgick till 520 miljoner kronor. Börsintroduktionen ledde till 4 000 nya aktieägare, och efter noteringen växte Pandox snabbt i och med förvärv av stora hotell på strategiska platser. Mindre hotell och hotellverksamheter avyttrades.

2000
Pandox expanderade geografiskt till andra delar av norra Europa genom förvärvet av Hotellus, Scandics fastighetsägande företag, med sammanlagt 16 hotellfastigheter.

2004
De industriella investerarna Eiendomsspar AS och Sundt AS förvärvade bolaget genom ett offentligt uppköpserbjudande. Aktierna avnoterades därefter. Efter privatiseringen expanderade Pandox sin verksamhet i och med förvärvet att flera större hotell i Berlin, Bryssel, Basel, Köpenhamn, Stockholm och Malmö.

2005 
Bolaget avyttrade tolv hotellfastigheter till Norgani Hotels.

2007–2008
Fortsatt internationell expantion med två hotellförvärv i Montreal i Kanada.

2010
Pandox offentliggjorde förvärvet av Norgani Hotels, med en portfölj på 72 hotellfastigheter i Sverige, Finland, Norge och Danmark, med ett transaktionsvärde om nära 10 miljarder SEK. Genom förvärvet blev Bolaget ett av Europas ledande hotellfastighetsföretag. Efter förvärvet av Norgani Hotels kom Bolaget tillsammans med sin största hyresgäst Scandic överens om ett investeringsprogram beräknat till 1,6 miljarder SEK (Shark-projektet), vilket omfattade 40 hotellfastigheter i Norden.


2014

Pandox avyttrade en portfölj med 14 hotell i Sverige till Fastighets AB Balder samt Hilton Docklands Hotel i London, som såldes till H.I.G. Capital. De totala intäkterna från dessa avyttringar uppgick till cirka 2,7 miljarder kronor, eller cirka 12 procent över bedömt marknadsvärde.


2015

Pandox B-aktier noterades för andra gången i bolagets historia på Nasdaq Stockholm den 18 juni 2015. Pandox firade också 20 år som ledande hotellfastighetsbolag.

Pandox förvärvade 18 hotellfastigheter, huvuddelen under varumärket Leonardo Hotels, i Tyskland för motsvarande cirka 3 654 MSEK. Som en del av uppgörelsen tecknades 25-åriga omsättningsbaserade hyresavtal med goda garantinivåer med hotelloperatören Fattal Hotels. En översyn av hållbarhetsarbetet, som bygger på företagets ekonomiska ansvar, miljöansvar och sociala ansvar, påbörjades.

Temat för årets Hotellmarknadsdag var "De makroekonomiska och politiska faktorer som påverkar och driver hotellindustrin".


2016

Pandox förvärvade åtta hotellfastigheter i Europa, varav fyra i Tyskland, två i Österrike, en i Nederländerna samt en i Belgien. Förvärven förstärkte ytterligare Pandox marknadsposition i Tyskland och Belgien samt etablerade Pandox i två nya länder - Österrike och Nederländerna. Portföljen renodlades genom avyttring av åtta mindre hotellfastigheter i Sverige.

Strategin och affärsmodellen bekräftades genom hyresförlängning av19 hotellfastigheter i Norden samt ett nytt tjugoårigt omsättningsbaserat hyresavtal för Urban House Copenhagen med MEININGER. 

I december genomfördes en nyemission som stärkte Pandox kassa med drygt 1 000 MSEK. 

Temat för Hotellmarknadsdagen 2016 var "Tillväxen i kinesisk turism och kinesiska hotellinvesteringar - en möjlighet och utmaning för västvärldens hotellindustri."


2017

Pandox förvärvar 37 hotellverksamheter i Storbritannien och Irland för 800 MGBP i samarbete med Fattal Hotels Group. Efter organisering kommer Pandox att behålla 21 hotellfastigheter och Fattal Hotels Group förvärva 36 hotellverksamheter. När slutfört förväntas Pandox andel av total köpeskilling att uppgå till 680 MGBP.

Pandox förvärvar Hilton London Heathrow Airport T4 för 80 MGBP.

Pandox förvärvar Hotel Berlaymont i Bryssel för cirka 33 MEUR. 

Temat för årets Hotellmarknadsdag var "En dynamisk och osäker värld - Innebörd för hotellsektorn"


2018
Pandox förvärvar det ikoniska The Midlands Manchester i det övre premiumsegmentet med 312 rum för 102 MGBP samt det övre mellanklasshotellet Radisson Blu Glasgow med 247 rum för 39 MGBP. Scandic Ferrum i Kiruna avyttras för 286 MSEK.

Hotellmarknadsdagen 2018 handlade om "Urbanisering och hotellsektorn".


2019
Pandox förvärvar sju hotellfastigheter i Tyskland för 290 MEUR. Hotellen är fullservicehotell i det övre mellanprissegmentet med en genomsnittsstorlek om 219 rum. Vidare förvärvas ett hotell i Hannover, Tyskland, samt ett hotell i Haag, Nederländerna, för totalt 83 MEUR. Pandox förvärvar också Hotel Maritim Nürnberg för 61 MEUR.

Hotellmarknadsdagen 2019 var på temat "Vägar till en hållbar hotellvärld".