Index

Pandox är inkluderat i ett flertal index. Se exempel nedan.

OMX Stockholm PI
Indexet kallas även Stockholm All-share. Detta index väger samman värdet på alla aktier som är noterade på Stockholmsbörsen. Det ger en helhetsbild över utvecklingen på Stockholmsbörsen.

OMX Stockholm Real Estate GI
Indexet innehåller samtliga fastighetsbolag som är noterade på Nasdaq OMX Stockholm.

OMX Nordic Large Cap PI
Indexet består av samtliga Large Cap-bolag noterade på Nasdaq OMX. I segmentet Large Cap ingår företag med ett marknadsvärde på 1 miljard euro eller mer.

OMX Stockholm Benchmark ESG Responsible GI
OMX Stockholm Benchmark ESG Responsible Index är utformat för att följa utvecklingen av de värdepapper i OMX Stockholm Benchmark Index vars emittenter uppfyller specifika ESG-kriterier.

FTSE EPRA Nareit Global Real Estate Index Series ("EPRA index")
EPRA index är ett ledande globalt index för börsnoterade fastighetsinvesteringar och består av cirka 500 fastighetsbolag.

För fullständig lista över index Pandox-aktien är inkluderat i, se här.