Datasäkerhet och kundintegritet

Gästintegritet och datasäkerhet är viktigt för Pandox. Riktlinjer avseende integritet och informationssäkerhet finns i uppförandekoden för medarbetarna.

Företaget arbetar aktivt för att förebygga att incidenter gällande datasäkerhet och skydd av gästernas personuppgifter inträffar. Bland annat genomförs utbildningar i datasäkerhet lokalt på varje hotell samt genom den obligatoriska företagsövergripande digitala utbildningen.

För att skydda gästernas personuppgifter använder Pandox tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder, till exempel brandväggar och lösenordsskyddade system. Vidare ska medarbetarna respektera gästernas integritet och säkerställa sekretessen av deras personuppgifter. Under 2022 inträffade 0 (0) incidenter i hotellen i egen drift.