Datasäkerhet och kundintegritet

Datasäkerhet och skydd av gästernas personuppgifter är viktigt för Pandox. Riktlinjer avseende integritet och informationssäkerhet finns i uppförandekoden för medarbetarna. 

För att minska risken för dataöverträdelser sker utbildningar i datasäkerhet lokalt på varje hotell samt genom den obligatoriska koncernövergripande digitala utbildningen. För att skydda gästernas personuppgifter använder Pandox tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder, till exempel brandväggar och lösenordsskyddade system. Vidare ska medarbetarna respektera gästernas integritet och säkerställa sekretessen av deras personuppgifter.