Bedömningar och Rankingar

Pandox hållbarhetsarbete bedöms och rankas av flera oberoende organisationer.

CDP

Carbon Disclosure Project (CDP) är en oberoende, icke vinstdrivande organisation med världens största insamling av information kring företagens  klimatpåverkan. CDP rankar därefter företagen från A till D. Datan distribueras till investerare globalt.

Pandox redovisar årligen sitt klimatarbete och innehar betyget .

Sustainalytics

Sustainalytics är en global aktör inom ESG-utvärdering för noterade bolag. Denna är utformad för att hjälpa investerare att identifiera och förstå viktiga ESG-relaterade risker i bolag.

Pandox har blivit rankad sedan 2018.

GRESB

GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) gör årligen en global genomgång av hållbarhetsarbetet i noterade fastighetsbolag och –fonder. GRESB är ett internationellt jämförelseverktyg som mäter och utvärderar hållbarhetsarbete för fastighetsbolag och fastighetsinnehav ur ett investerarperspektiv. I rankningen utvärderas fastighetsbolagens hållbarhetsarbete ur tre perspektiv: miljö­frågor, sociala frågor och styrning.

Pandox utvärderas sedan 2017.

EPRA

EPRA (European Public Real Estate Association) är en oberoende icke-vinstdrivande intresseorganisation som representerar Europas börsnoterade fastighetsbolag. Syftet är att förbättra standarden och transparensen i hållbarhetsrapportering inom fastighetsbranschen för investerare.

Pandox fick en bronsutmärkelse i 2023 EPRA Sustainability Best Practices Recommendations Award.