Organisation

Pandox organisation är indelad i två segment för hotellägande, Hyresavtal och Egen drift. Bolaget har centrala koncernfunktioner för ekonomisk administration, finansiering, och kommunikation liksom ett Revenue Management Centre.