Pandox organisation är indelad i två segment för hotellägande, Fastighetsförvaltning och Operatörsverksamhet. Bolaget har centrala koncernfunktioner för ekonomisk administration, finansiering, och kommunikation liksom ett Revenue Management Centre i Belgien.

 

 

Koncernledning
Anders Nissen VD 
Liia Nõu Executive Senior Vice President & CFO
Lars Häggström Executive Senior Vice President, Asset Management & Development
Anders Berg Senior Vice President, Head of Communications and IR
Karmen Bergholcs General Counsel
Martin Creydt Senior Vice President, Director of Property Management International
Erik Hvesser Senior Vice President, Director of Property Management Nordics
Aldert Schaaphok Senior Vice President, Director International Operations
Jonas Törner Senior Vice President, Business Intelligence