Styrelse

Pandox styrelse består av sex ordinarie ledamöter, inklusive styrelseordföranden, utan suppleanter, vilka valts för tiden intill slutet av årsstämman 2021.

Läs mer om styrelsens uppdrag här.

Christian Ringnes

VD i Eiendomsspar AS och Victoria Eiendom AS. Styrelseordförande i Pandox sedan 2004 samt ordförande i ersättningsutskottet. 

Övriga befattningar:

Styrelseordförande Sundt AS och Dermanor AS. Styrelseledamot Schibsted ASA och medlem Fastighetsstyrelsen Norges Bank

Jakob Iqbal

VD Sundt AS. Styrelseledamot i Pandox sedan 2020 samt ledamot av ersättningsutskottet.

Övriga befattningar:

Styrelseordförande Helene Sundt AB och Christian Sundt AB. Styrelseledamot Equitile Investments Ltd. Ledamot i valberedningen för Otello ASA, Panoro ASA och Ultimovacs ASA.

Jon Rasmus Aurdal

CFO för Eiendomsspar AS. Styrelseledamot sedan 2018 samt ledamot av revisionsutskottet. 

Övriga befattningar:

CFO Eiendomsspar AS och Victoria Eiendom AS. Styrelse- och ledningsuppdrag i flera dotterbolag till Eiendomsspar AS och Victoria Eiendom AS. Styrelseledamot Lillunn AS.

Bengt Kjell

Vice styrelseordförande och styrelseledamot i Pandox sedan 1996 samt ledamot av revisionsutskottet.

Övriga befattningar:

Styrelseordförande SSAB och Hemfosa Fastigheter AB m fl bolag. Vice ordförande Indutrade AB. Styrelseledamot AB Industrivärden och Amasten Fastighets AB m.fl.

Ann-Sofi Danielsson

CFO Bonava AB. Styrelseledamot i Pandox sedan 2015 samt ordförande för revisionsutskottet. 

Övriga befattningar:

Styrelseledamot Vasakronan AB.

Jeanette Dyhre Kvisvik

VD och medgrundare VILLOID AS. Styrelseledamot i Pandox sedan 2017.

Övriga befattningar:

Styrelseledamot VILLOID AS och Hiddn Solutions AS. 

Denna webbplats använder cookies På pandox.se använder vi cookies för att förbättra användarupplevelsen för dig och för att samla in statistik. Läs mer om cookies här.