Styrelse

Pandox styrelse består av sex ordinarie ledamöter, inklusive styrelseordföranden, utan suppleanter, vilka valts för tiden intill slutet av årsstämman 2021.

 • Christian Ringnes


  VD i Eiendomsspar AS och Victoria Eiendom AS. Styrelseordförande i Pandox sedan 2004 samt ordförande i ersättningsutskottet. 

  Övriga befattningar:

  Styrelseordförande Sundt AS och Dermanor AS. Styrelseledamot Schibsted ASA och medlem Fastighetsstyrelsen Norges Bank

 • Jakob Iqbal


  VD Sundt AS. Styrelseledamot i Pandox sedan 2020 samt ledamot av ersättningsutskottet.

   

  Övriga befattningar:

  Styrelseordförande Helene Sundt AB och Christian Sundt AB. Styrelseledamot Equitile Investments Ltd. Ledamot i valberedningen för Otello ASA, Panoro ASA och Ultimovacs ASA.

   

   

 • Jon Rasmus Aurdal


  CFO för Eiendomsspar AS. Styrelseledamot sedan 2018 samt ledamot av revisionsutskottet. 

   

   

  Övriga befattningar:

  CFO Eiendomsspar AS och Victoria Eiendom AS. Styrelse- och ledningsuppdrag i flera dotterbolag till Eiendomsspar AS och Victoria Eiendom AS. Styrelseledamot Lillunn AS.

 • Bengt Kjell


  Vice styrelseordförande och styrelseledamot i Pandox sedan 1996 samt ledamot av revisionsutskottet.

   

   

   

   

  Övriga befattningar:

  Styrelseordförande SSAB och Hemfosa Fastigheter AB m fl bolag. Vice ordförande Indutrade AB. Styrelseledamot AB Industrivärden och Amasten Fastighets AB m.fl.

 • Ann-Sofi Danielsson


  CFO Bonava AB. Styrelseledamot i Pandox sedan 2015 samt ordförande för revisionsutskottet. 

   

  Övriga befattningar:

  Styrelseledamot Vasakronan AB.

 • Jeanette Dyhre Kvisvik


  VD och medgrundare VILLOID AS. Styrelseledamot i Pandox sedan 2017.

   

  Övriga befattningar:
  Styrelseledamot VILLOID AS och Hiddn Solutions AS.