Styrelse

Pandox styrelse består av sex ordinarie ledamöter, inklusive styrelseordföranden, utan suppleanter, vilka valts för tiden intill slutet av årsstämman 2021.

Läs mer om styrelsens uppdrag här.

Christian Ringnes

VD i Eiendomsspar AS och Victoria Eiendom AS. Styrelseordförande i Pandox sedan 2004 samt ordförande i ersättningsutskottet. 

Övriga befattningar:

Styrelseordförande Sundt AS och Dermanor AS. Styrelseledamot Schibsted ASA och medlem Fastighetsstyrelsen Norges Bank

Jakob Iqbal

VD Sundt AS. Styrelseledamot i Pandox sedan 2020 samt ledamot av ersättningsutskottet.

Övriga befattningar:

Styrelseordförande Helene Sundt AB och Christian Sundt AB. Styrelseledamot Equitile Investments Ltd. Ledamot i valberedningen för Otello ASA, Panoro ASA och Ultimovacs ASA.

Jon Rasmus Aurdal

CFO för Eiendomsspar AS. Styrelseledamot sedan 2018 samt ledamot av revisionsutskottet. 

Övriga befattningar:

CFO Eiendomsspar AS och Victoria Eiendom AS. Styrelse- och ledningsuppdrag i flera dotterbolag till Eiendomsspar AS och Victoria Eiendom AS. Styrelseledamot Lillunn AS.

Bengt Kjell

Vice styrelseordförande och styrelseledamot i Pandox sedan 1996 samt ledamot av revisionsutskottet.

Övriga befattningar:

Styrelseordförande SSAB och Hemfosa Fastigheter AB m fl bolag. Vice ordförande Indutrade AB. Styrelseledamot AB Industrivärden och Amasten Fastighets AB m.fl.

Ann-Sofi Danielsson

Styrelseledamot i Pandox sedan 2015 samt ordförande för revisionsutskottet. 

Övriga befattningar:

Styrelseledamot Vasakronan AB och Nordomatic AB.

Jeanette Dyhre Kvisvik

VD och medgrundare VILLOID AS. Styrelseledamot i Pandox sedan 2017.

Övriga befattningar:

Styrelseledamot VILLOID AS och Hiddn Solutions AS.