Styrelse

Pandox styrelse består av sju ordinarie ledamöter, inklusive styrelseordföranden, utan suppleanter.

Läs mer om styrelsens uppdrag här.

Christian Ringnes

Styrelseordförande i Pandox sedan 2004, ordförande i ersättningsutskottet samt ledamot i finansutskottet.

 

Övriga befattningar:
Vd Eiendomsspar AS och Victoria
Eiendom AS (samt styrelseuppdrag i bolag i koncernen).
Styrelseordförande Sundt AS
(samt styrelseuppdrag i flera bolag
i koncernen) och Dermanor AS.

Oberoende gentemot bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende gentemot större-aktieägare: Nej

Jakob Iqbal

Styrelseledamot sedan 2020 samt
ledamot i ersättningsutskottet.

 

Övriga befattningar:
Vd Sundt AS (samt
styrelse- och ledningsuppdrag i
flera bolag i koncernen).
Styrelseordförande Helene Sundt
AB och Christian Sundt AB.
Styrelseledamot Equitile Investments Ltd. Ledamot i valberedningen för Otello ASA, Panoro
ASA och Ultimovacs ASA.

Oberoende gentemot bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende gentemot större
aktieägare: Nej

Bengt Kjell

Styrelseledamot sedan 1996. Vice ordförande i styrelsen och ordförande i finansutskottet.

 

Övriga befattningar:
Styrelseordförande Amasten
Fastigheter AB. Vice ordförande Indutrade AB och Logistea AB. Styrelseledamot AB Industrivärden m.fl.

Oberoende gentemot bolaget och bolagsledningen: Ja
Oberoende gentemot större
aktieägare: Ja

Ann-Sofi Danielsson

Styrelseledamot sedan 2015 samt
ordförande i revisionsutskottet.

 

Övriga befattningar:
Styrelseledamot Vasakronan AB och Nordomatic AB.

Oberoende gentemot bolaget och bolagsledningen: Ja
Oberoende gentemot större
aktieägare: Ja

Jon Rasmus Aurdal

Styrelseledamot sedan 2018 samt
ledamot i revisionsutskottet och i
finansutskottet.

 

Övriga befattningar:
Chief Financial Officer Eiendomsspar AS och Victoria Eiendom AS.
Styrelse- och ledningsuppdrag i
flera dotterbolag till Eiendomsspar AS och Victoria Eiendom AS.
Styrelseledamot Lillunn AS.

Oberoende gentemot bolaget och bolagsledningen: Ja
Oberoende gentemot större
aktieägare: Nej

Jeanette Dyhre Kvisvik

 Styrelseledamot sedan 2017.

 

Övriga befattningar:
Vd VILLOID AS. Styrelseledamot VILLOID AS.

Oberoende gentemot bolaget och bolagsledningen: Ja
Oberoende gentemot större
aktieägare: Ja

Ulrika Danielsson

Styrelseledamot sedan 2023 samt ledamot i revisionsutskottet.

Övriga befattningar:

CFO Atrium Ljungberg AB (publ). Styrelseledamot, ordförande i revisionsutskott och ledamot i ersättningsutskott i Infranord AB samt styrelseledamot och ordförande i revisions- och finansutskott i John Mattson Fastighetsföretagen AB.

Oberoende gentemot bolaget och bolagsledningen: Ja
Oberoende gentemot större aktieägare: Ja