Pandox i korthet

Pandox är ett ledande hotellfastighetsbolag som äger och hyr ut hotellfastigheter till ledande hotelloperatörer. Totalt äger Pandox 157 hotell med totalt cirka 35 500 rum i 15 länder. Pandox grundades 1995 och är sedan juni 2015 noterat på Nasdaq Stockholm [PNDX]. Pandox vision är att bli ett av världens ledande hotellfastighetsbolag.

Två affärsområden

Hyresintäkter per land, Fastighetsförvaltning (2021)
26%
25%
20%
9%
7%
4%
2%
7%
Intäkter per land, Operatörsverksamhet (2021)
34%
25%
17%
12%
5%
4%
3%

                    Paneuropeisk position

Pandox huvudsakliga geografiska fokus är norra Europa. Pandox har en väldiversifierad portfölj med närvaro i 90 städer i 15 länder, inräknat delmarknaderna England, Wales, Nordirland och Skottland. Portföljen har störst exponering – cirka 80 procent mätt i antal rum – mot inhemska och regionala städer med i huvudsak inhemsk efterfrågan.

Nyckeltal 2021

62 596

Fastighetsvärde, MSEK

2 005

Driftnetto, MSEK

712

Cash earnings, MSEK

157

Hotellfastigheter

15

Verksamhetsländer

35 500

Antal rum

6

Antal BREEAM-certifierade fastigheter

41%

Andel förnybar energi

204

Energiintensitet, kWh/kvm

Pandox partners & varumärken

Pandox fokusområden inom hållbarhet

Pandox viktigaste bidrag till en mer hållbar utveckling ligger i framväxten av lönsamma gröna fastigheter och gröna tilläggsavtal med hotelloperatörer. Syftet är att skapa
resurseffektiva fastigheter och hotelldrift som minskar Pandox klimatavtryck samtidigt som företaget växer.

Läs mer här