Pandox i korthet

Pandox är ett ledande hotellfastighetsbolag som äger och hyr ut hotellfastigheter till ledande hotelloperatörer. Totalt äger Pandox 156 hotell med totalt cirka 35 000 rum i 15 länder. Pandox har en integrerad affärsmodell och är aktiv över hela värdekedjan med målet att erbjuda den mest attraktiva plattformen för hotellverksamhet.

Pandox affärsidé

 

Pandox affärsidé är att – baserat på expertis inom hotellfastigheter, hotellverksamhet och affärsutveckling – aktivt äga, utveckla och hyra ut hotellfastigheter.  

Paneuropeisk position

Pandox äger fastigheter som hotelloperatörer hyr för att driva hotellverksamhet i. Pandox är helt specialiserat på hotellfastigheter och har en stark paneuropeisk position med 156 hotellfastigheter i 90 städer i 15 länder, däribland några av världens största hotellmarknader som Tyskland och Storbritannien.

Portfölj av hög kvalitet

Pandox portfölj innehåller framförallt stora hotellfastigheter med fullservicehotell av hög kvalitet med starka lägen i sina delmarknader. Hotellen tillhör övervägande mellanklass-, övre mellanklass- och
premiumsegmenten med efterfrågan från många olika typer av gäster.

Nätverk i världsklass

Pandox fastighetsportfölj har en god spridning mellan geografiska marknader, hotelloperatörer, hotellvarumärken och typer av efterfrågan, vilket skapar stabilitet över hotellkonjunkturcykeln. Pandox har också ett näverk i världsklass med starka relationer med ledande hotelloperatörer och varumärken, vilket öppnar många nya affärsmöjligheter.

Expertis och aktivt ägande

Pandox är en aktiv ägare med djup hotellkunskap och erfarenhet av alla förekommande driftsmodeller på hotellmarknaden. Kärnan är omsättningsbaserade hyresavtal där en viss andel av hotellets omsättning
blir Pandox hyresintäkt. Pandox kan också driva hotell i egen regi i fastigheter som företaget äger. Det ökar handlingsutrymmet och minskar risken.