Pandox i korthet

Pandox är ett ledande hotellfastighetsbolag som äger och hyr ut hotellfastigheter till ledande hotelloperatörer. Totalt äger Pandox 159 hotell med totalt cirka 35 800 rum i 15 länder. Pandox grundades 1995 och är sedan juni 2015 noterat på Nasdaq Stockholm [PNDX]. Pandox vision är att bli ett av världens ledande hotellfastighetsbolag.

Pandox hotellfastighetsportfölj

Hyresintäkter per land, Fastighetsförvaltning (2022)
26%
24%
21%
8%
8%
6%
2%
6%
Intäkter per land, Operatörsverksamhet (2022)
36%
22%
21%
13%
3%
3%
2%

Pandox partners & varumärken

Pandox fokusområden inom hållbarhet

Pandox viktigaste bidrag till en mer hållbar utveckling ligger i framväxten av lönsamma gröna fastigheter och gröna tilläggsavtal med hotelloperatörer. Syftet är att skapa
resurseffektiva fastigheter och hotelldrift som minskar Pandox klimatavtryck samtidigt som företaget växer.

Läs mer här