Koncernledning

Den verkställande direktören är underställd styrelsen och ansvarar för Pandox löpande förvaltning och den dagliga driften. På Pandox kombineras hög kompetens och stort individuellt ansvar med en låg byråkrati och effektiva metoder för uppföljning.

Liia Nõu

VD
Anställd sedan 2007

VD sedan 2021. Dessförinnan CFO.

Utbildning:

Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.

Tidigare erfarenhet:

CFO-roller på bland annat General Electric Baltics & Nordics, Song Networks, Tele2 och Kuwait Petroleum.

Övriga nuvarande befattningar:

Styrelseledamot MTG AB

Aktieinnehav:

33 915 B-aktier.

Liia Nõu på LinkedIn.

Anneli Lindblom

CFO
Anställd sedan 2021

Utbildning:

Civilekonom Frans Schartaus Handelsinstitut Stockholm.

Tidigare erfarenhet:

CFO och tillförordnad vd på Cabonline, CFO och vice vd på Acando samt CFO på Proffice och Cybercom.

Övriga nuvarande befattningar:

Styrelseledamot Logistea AB, Haypp Group AB och Avtalat.

Aktieinnehav:

5 700 B-aktier.

Jonas Törner

Chief Commercial Officer
Anställd sedan 2005

Utbildning:

Studier för en Mastersexamen, Business Administration and Economics (finance & accounting), Stockholms universitet. Studier för en Kandidatexamen, Bachelor of Science in Engineering (electronics), vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Tidigare erfarenhet:

Ledande positioner inom Pandox sedan 2005. Dessförinnan på DeLaval och Nordea.

Övriga nuvarande befattningar:

-

Aktieinnehav: 

8 500 B-aktier.

Anders Berg

SVP, Head of Communications and IR
Anställd sedan 2016

Utbildning: 

Civilekonom från Linköpings Universitet. Certified European Financial Analyst (CEFA).

Tidigare erfarenhet:

Ledande positioner inom finansmarknad och kommunikation, bland annat från Evli Bank och Hallvarsson & Halvarsson.

Övriga nuvarande befattningar:

-

Aktieinnehav: 

2 000 B-aktier.

Aldert Schaaphok

SVP, Director International Operations
Anställd sedan 2004

Utbildning:

Kandidatexamen i företagsekonomi (hotelldirektion) från Hotelschool the Hague.

Tidigare erfarenhet:

Ledande positioner på Pandox sedan 2003. Dessförinnan på Dorint AG.

Övriga nuvarande befattningar:

-

Aktieinnehav:

2 225 B-aktier.

Lars Häggström

Executive Senior Advisor
Anställd sedan 2000

Utbildning:

Sjöingenjör med examen från Sjöbefälsskolan i Stockholm samt ett års studier på Kungliga Tekniska Högskolan.

Tidigare erfarenhet:

Ledande positioner inom Pandox sedan år 2000.

Övriga nuvarande befattningar:

-

Aktieinnehav:

13 000 B-aktier.

Martin Creydt

SVP, Director of Property Management International
Anställd sedan 2017

Utbildning: 

Advanced Management Program, Cornell University Executive Program, INSEAD Business Degree Service Management, University of Gothenburg

Tidigare erfarenhet:

Ledande positioner inom Scandic Hotels, bland annat som COO. Dessförinnan ledande positioner på Rezidor Hotel Group och Nordic Choice Hotels.

Övriga nuvarande befattningar:

Styrelseledamot på Götessons Industri AB.

Aktieinnehav:

7 000 B-aktier 

Caroline Tivéus

SVP, Director of Sustainable Business
Anställd sedan 2018

Utbildning

Magister i redovisning från Lunds Universitet

Tidigare erfarenhet:

Roller inom Com Hem, Avanza Bank och Nordnet Bank.

Övriga nuvarande befattningar:

Styrelsemedlem Prisma Properties

Aktieinnehav:

1 794 B-aktier.

Tobias Ekman

SVP, Director of Property Management Nordics
Anställd sedan 2022

Utbildning: Hotel Management degree, Hotel Institute Montreux. Hotel Operation studies, HOSTA Hotel School, Switzerland

Tidigare erfarenhet: Tidigare på Nordic Hotel Consulting. Dessförinnan ägare av Waxholms Hotell, 10 år på Nordic Choice Hotels och 8 år på Grand Hôtel Stockholm.

Övriga nuvarande befattningar:

-

Aktieinnehav:

-

Mattias Bernunger

SVP, Asset Management
Anställd sedan 2018

Utbildning: 

M.Sc. Civil engineering Luleå Universitet 

Tidigare erfarenhet:

Ledande positioner på Citycon och Areim.

Övriga nuvarande befattningar:

-

Aktieinnehav:

2 100 B-aktier.