Värdeskapande i praktiken

Vi är en aktiv och engagerad ägare. Vårt värdeskapande bygger på långa hyresavtal med skickliga hotelloperatörer, löpande fastighetsutveckling och optimering av portföljen. Här följer ett par exempel på hur Pandox skapar värde i hotellfastighetsportföljen.

Portföljoptimering

Lönsamma förvärv driver Pandox framåt

Jacob Rasin har arbetat på Pandox sedan 2011 och är idag Senior Vice President Transactions. Här berättar här mer om företagets syn på förvärv och värdeskapande.

Läs mer här

Fastighetsutveckling

Tillväxtdrivande investeringar oavsett konjunkturläge

Pandox investerar ärligen cirka 1 000 MSEK i befintlig portfölj. Investeringarna, som syftar till att driva framtida tillväxt, har omfattat bland annat om- och tillbyggnader, varumärkesbyten och ompositioneringar.

Läs mer här

Fastighetsutveckling

Värdeskapande i centrala Köpenhamn

När coronapandemin slog till med full kraft i april 2020 tog Pandox över driften av h27 i centrala Köpenhamn, i en hotellfastighet Pandox ägde sedan tidigare. Snabbt etablerades en ny affärsplan för hotellet, inklusive ompositionering, lättare renovering och uppgradering.

Läs mer här
Lobby, h27