Lönsamma förvärv driver Pandox framåt

Förvärv är en viktig del av Pandox tillväxtstrategi. 27 år efter grundandet och hundratals genomförda förvärv i 15 länder har företaget byggt upp en solid förvärvsprocess som bäddar för fortsatt lönsam tillväxt. Bakom framgången ligger en gedigen hotellkunskap, ett brett nätverk och en tydlig plan för värdeskapande i varje förvärv. Jacob Rasin har arbetat på Pandox sedan 2011 och är idag Senior Vice President Transactions. Här berättar här mer om företagets syn på förvärv och värdeskapande.

Jacob, vad har förändrats på hotelltransaktionsmarknaden efter pandemin?
– Beroende hur man ser på det kan man säga att både mycket och lite har förändrats.
Under pandemin var osäkerheten kring framtiden mycket stor vilket ledde till historiskt låg aktivitet på transaktionsmarknaden. Samtidigt har det under senaste åren skapats ett läge som jag brukar kalla för ”deep pockets, but short arms” – stora mängder kapital har byggs upp i sektorn, men som inte investerats på grund av fortsatt stor osäkerhet, främst numera på grund av högre räntor och svalare finansieringsklimat.

Vilka trender ser du just nu inom hotell- och hotellfastigheter?
– Hotellindustrin har strukturförbättrats på ett otroligt sätt genom covid. Att klara sig
igenom en situation där gästerna försvann över en natt och var borta i 18 månader är
en extrem utmaning.

Jag tror att Covid gjorde de flesta hotellföretag ödmjuka och beredda att ta itu med drastiska förändringar, vilket är bra nu när hotellbranschen står inför nya utmaningar.

Vissa trender vi ser är särskilt fördelaktigt för Pandox del. Dels har ordentlig hotellkunskap blivit alltmer viktig, dels har den omsättningsbaserade hyresmodellen, som är mer anpassningsbar och flexibel, vunnit ytterligare popularitet på bekostnad av den fasta hyresmodellen som av flera skäl tappar i relevans.

Hur tänker Pandox om transaktionsmarknaden närmsta åren?
– Mot bakgrund av den stora omvälvningen på finansieringsmarknaderna det senaste året ska det bli väldigt spännande att följa utvecklingen närmsta åren. En av teserna vi har är att det kommer bli tydligt att hotellindustrialister, såsom Pandox, kommer att vilja vara aktiva och förvärva, medan fastighetsinvesterare som inte har hotell som specialitet kommer att avvakta.

Vilken roll vill Pandox spela i den utvecklingen?
– Pandox expertis är och har alltid varit hotell och hotellfastigheter. Den kunskapsbasen vi byggt över åren ger oss en stark plattform att hitta och genomföra goda investeringar även i en osäker omvärld. Jag tycker att det senaste årets utveckling och osäkerhet påminner en del om Brexit
och den viktiga roll utträdet spelade för att Pandox kunde etablera sig ordentligt i Storbritannien under 2017.

Vad tror du kommer krävas för att skapa värde i transaktionsmarknaden närmsta
åren?
– Jag tror att det blir ”back to basic” vilket jag ser som positivt. Det kommer att bli större fokus på det enskilda affärscaset, aktörer måste ha gedigen hotellkunskap för att skapa värde, samtidigt som de flesta aktörer står inför möjlighet till mindre och dyrare finansiering på grund av det högre ränteläget. Gratisluncherna är slut. De senaste åren har det hotellindustriella värdeskapandet fått stå i skymundan för det finanstekniska. Jag hoppas att vi ser det omvända de närmsta åren, det skulle vara bra för oss.

Varför är Pandox en bra motpart vid en transaktion?
– Min bild är att vi är bra för att vi är tydliga med vad vi vill. Vi har också genomfört så många transaktioner genom åren att de flesta vet att vi håller vad vi lovar.

Du har arbetat på Pandox i 10+ år. Hur kommer det sig att du stannat?
– Underbara kollegor internt och externt. Dagliga utmaningar som ständigt motiverar. Frihet kring hur saker kan bli gjorda. Och givetvis Pandox företagskultur Pandox Spirit.

Varför tycker du att det är roligt att arbeta med transaktioner?
– Ingen dag är den andra lik samt att du inte kan skapa långsiktigt värde utan ett genuint lagarbete.