Prospekt

Den 26 maj 2015 offentliggjorde Pandox avsikten att genomföra en börsnotering av bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm. Den 8 juni 2015 offentliggjorde bolaget prospekt och prisintervall i erbjudandet. Den 18 juni 2015 offentliggjorde Pandox det slutliga priset i noteringen och handeln inleddes på Nasdaq Stockholm

Priset i erbjudandet fastställdes till 106 SEK per B-aktie motsvarande ett marknadsvärde för Pandox om 15 900 MSEK för samtliga aktier utgivna av Pandox.

Här nedan finns prospektet för nedladdning.