Hotellmarknadsdagen 2016

Tema 2016: Tillväxen i kinesisk turism och kinesiska hotellinvesteringar - en möjlighet och utmaning för västvärldens hotellindustri.

Kinesers internationella resande var länge begränsat och kinesiska hotellföretag var mer eller mindre okända internationellt. Idag har den bilden förändrats dramatiskt. den snabba tillväxten i inhemsk turism har lett till en massiv ökning även för kinesisk internationell turism.

Kinesiska investeringar i den internationella hotellindustrin har också ökat på senare år genom en rad stora transaktioner. HNA Group förvärvade tidigare under året Carlson Group. Jin Jian förvärvade år 2015 Group du Louvre och investmentbolaget Fosun förvärvade Club Med. 2014 tog försäkringsbolaget Anbang över Waldorf Astoria i New York. 

Tillväxten i kinesisk internationall turism och internationella hotellinvesteringar väcker ett antal frågor för aktörer i hotellindustrin i västvärlden:

  • Vad vet vi om kinesiska turister och kinesiska investerare?
  • Hur är de kinesiska turistsegmenten sammansatta och vilka är de kinesiska turisternas behov?
  • Kommer kinesiska ägare, varumärken och operatörer att använda andra strategier och sätt att organisera värdekedjan är de vi är vana vid?
  • Hur kommer konkurrensen och tillgångsvärdet att påverkas?
  • Hur kommer utveckling av den kinesiska ekonomin att påverka den internationella kinesiska turismen och hotellinvesteringarna?

Det är frågor som avhandlas på årets hotellmarknadsdag.

Föredragshållarnas presentationer publiceras löpande under respektive agendapunkt.

Programme: Pandox Hotel Market Day 2016

Pandox Hotel Market Day 2016 was held held 22 November 2016 at Hilton Stockholm Slussen.The theme was the Growth of Chinese Tourism and Hotel Investments - Opportunities and Challenges for the Western Hotel Sector.

Please find the presentation material below, as well as the recorded presentations of CEO Anders Nissen.

Program

13.00 – 13.05      Welcome - Christian Ringnes, Chairman Pandox; Bengt Brodin, Moderator
 
13.05 – 13.50      Pandox Developments - Anders Nissen, CEO Pandox


13.50 – 14.30      Main Trends in Chinese Macroeconomic and Political Development - Frédéric Cho, Founder of Frédéric Cho Advisory AB


15.00 – 15.45      The China Factor: Opportunities and Issues - Kaye Chon, Dean and Professor, School of Hotel & Tourism Management, The Hong Kong Polytechnic University


15.45 – 16.05      The Chinese Tourist: Segments, Needs and Behaviour - Jonathan Smith, Managing Director, Hot Pot Digital


16.05 – 16.35 
     Chinese Investments in the International Hotel Sector - Andreas Scriven, International Managing Director & Head of Consultancy, Christie & Co16.45 – 17.15      How Well Are Hotels in Stockholm Prepared for the Chinese Traveller? - Andreas Scriven, Jonathan Smith


17.15 – 17.30 
     A Chinese Innovator: The China Lodging Group - A filmed interview with Elton Sun, Executive Vice President, CEO Upscale Brand Unit, China Lodging Group (Huazhu) 

17.30 – 17.50      Summary and Conclusions - Jileen Loo, Head of Asia Desk International Capital Markets CBRE Hotels EMEA; Bengt Brodin, Moderator


17.50 – 18.10      Hotel Industry Outlook 2017 - Anders Nissen, CEO Pandox