Hållbarhetsdata

En översikt över utvecklingen för de mest relevanta hållbarhetsnyckeltalen

 Hållbarhetsöversikt, Egen drift2023 2022 Föränd. % 2021 
Resurseffektivitet
Total energianvändning, kWh/kvm204230-11%214
Total energianvändning, kWh/gästnatt3644 -18% 99 
Total vattenanvändning, l/gästnatt174219 -21% 304 
Avfall per hotellgäst, kg1,2n.a n.a n.a 
Förnyelsebar energi    
Total förnyelsebar energi, %42% 49% n.a 48% 
Utsläppsreduktion    
Totala utsläpp, CO2/kvm27 23 17% 23 
Hållbarhetscertifiering    
BREEAM In Use-certifierade fastigheter på Very Good-nivå13 12 8% 
Green Key-certifiering av drift, antal14 16 -13% 14 
     
Hållbarhetsöversikt, Pandoxkoncernen    
Sociala nyckeltal
Medarbetarnöjdhet. %77 77 0% 78 
Leverantörsnyckeltal
Antal granskade leverantörer3748-23%82
     
Hållbarhetsöversikt, Hyresavtal
Resurseffektivitet
Total energianvändning, kWh/kvm2182104%189
Total energianvändning, kWh/gästnatt3742-12%62
Total vattenanvändning, l/gästnatt183184-1%311
Förnyelsebar energi
Total förnyelsebar energi, %40%39%n.a39%
Utsläppsreduktion
Totala utsläpp, CO2/kvm3135-11%35