Geografisk närvaro

Pandox äger hotellfastigheter i 90 städer i 12 länder, i huvudsak i norra Europa. 

Se här för förteckning och geografisk plats på samtliga Pandox hotellfastigheter.

Huvudkontor

Pandox kärnverksamhet är förvaltning och utveckling av portföljen vilket i huvudsak hanteras från huvudkontoret i Stockholm, Sverige. Exempel på kompetensområden är hotell- och fastighetsutveckling, fastighetsunderhåll, finans och treasury, redovisning och controlling, business intelligence, transaktioner och legal samt IR och kommunikation. På huvudkontoret arbetar cirka 50 personer.

Egen drift

Det andra och mindre affärssegmentet är Egen drift där vi driver hotellverksamhet i hotellfastigheter som vi äger. I affärssegmentet har vi drygt 1 200 anställda, vilket inkluderar personalen på hotellen. På hotellen finns många olika roller, alla med målet att levererera den bästa möjliga gästupplevelsen. Nedan listas de länder och städer där vi har verksamhet inom affärssegmentet:

Tyskland
Berlin
Bremen
Dortmund
Lübeck
Hannover

Storbritannien
Heathrow, London
Bath
Belfast
Leeds
Glasgow

Belgien
Bryssel
Antwerpen

Danmark
Köpenhamn

Nederländerna
Haag