Väsentlighetsanalys

Under hösten 2023 genomförde Pandox en dubbel väsentlighetsanalys för att fastställa väsentliga hållbarhetsrelaterade konsekvenser, risker och möjligheter.

Utvärderingen gjordes med hjälp av en tredje part i enlighet med senaste tolkning av CSRD och ESRS. Utvärderingen gjordes utifrån principen för dubbel väsentlighet enligt vilken ett hållbarhetsämne kan vara väsentligt från ett eller båda av följande perspektiv:

• Konsekventiell väsentlighet – Pandox påverkan påmänniskor och/eller miljö­
• Finansiell väsentlighet – hållbarhetsämnen som skapar effekter på Pandox finansiella förutsättningar


Viktiga områden

  • Klimatförändringar
  • Föroreningar
  • Vatten och marina resurser
  • Biologisk mångfald och ekosystem
  • Cirkulär ekonomi
  • Den egna arbetskraften
  • Arbetstagare i värdekedjan
  • Påverkade samhällen
  • Konsumenter och slutanvändare
  • Ansvarsfullt företagande

Intressentdialog

Pandox viktigaste bidrag till en mer hållbar utveckling ligger i utvecklingen av lönsamma gröna fastigheter och gröna avtal med hotelloperatörer.