Miljö och klimat

Pandox viktigaste bidrag till en mer hållbar utveckling ligger i arbetet med lönsamma gröna fastigheter och gröna avtal med hotelloperatörer. Målet är att skapa resurseffektiva fastigheter och resurseffektiv drift som minskar Pandox klimatavtryck samtidigt om företaget växer.

Pandox mål och resultat inom fokusområde miljö och klimat