Miljö och klimat

Pandox viktigaste bidrag till en mer hållbar utveckling ligger i framväxten av lönsamma gröna fastigheter. Målet
är att skapa resurseffektiva fastigheter och drift som minskar Pandox miljö och klimatavtryck, men också klarar
klimatförändringarna, såsom skyfall och ett varmare klimat.

Pandox mål och resultat inom fokusområde miljö och klimat