Framgångsfaktorer

Vi är en aktiv och engagerad ägare som har som mål att maximera värdet i varje enskild hotellfastighet. Det gör vi genom att skapa attraktiva och hållbara hotellprodukter och hotellfastigheter baserat på varje fastighets unika förutsättningar.

Enbart hotell­fastigheter­

Vi investerar enbart i hotellfastigheter och skapar värde genom ett aktivt och engagerat ägande.

Omsättningsbaserade hyresavtal

Vi har långa omsättningsbaserade hyresavtal med god garanterad miniminivå med skickliga
hotelloperatörer.

Aktivt värdeskapande

Vi har djup hotellkunskap och lång erfarenhet av alla driftsmodeller på hotellmarknaden. Vi kan skapa värde på olika sätt.

Diversifiering i flera dimensioner

Vår hotellfastighetsportfölj är diversifierad på geografi, typ av efterfrågan, varumärke och hotellprodukt, vilket minskar vår risk.

Hållbarhet med affärsfokus

Vi arbetar aktivt och integrerat för en hållbar affär i både fastighet och drift.