Aktiv ägare med djup hotellkunskap

Pandox affärsidé är att förvärva, förädla och hyra ut hotellfastigheter till starka hotell­­operatörer under långa hyresavtal med omsättnings­baserad hyra och genom aktivt ägande skapa värde genom hela hotellvärdekedjan. Visionen är att bli ett av världens ledande hotellfastighetsbolag.

Strategi

Bara hotell­fastigheter­

Pandox strategi är baserad på hotellfastigheter som enda tillgångsslag, där specialisering och kunskap är avgörande för resultatet.

Stora hotell­ i bra lägen

Pandox fokuserar på stora hotellfastigheter med stora hotell i fullservice­segmentet med strategiska lägen i attraktiva städer.

Egen ­hotelldrift vid behov

Pandox kan röra sig fritt över hela hotellvärdekedjan och även driva egna hotell. Det minskar risken och skapar nya affärsmöjligheter, inte minst vid förvärv.

Djup hotell­kunskap

Pandox är en aktiv ägare med djup hotell­kunskap och erfarenhet av alla ­förekommande driftsmodeller på hotellmarknaden, vilket tillsammans med analys och insikter ger kunskapsfördelar i hotellmarknaden.

Hållbarhet med affärsfokus

Pandox arbetar aktivt för en hållbar affärsverksamhet, framförallt genom investeringar i gröna hotellfastigheter och grön hotelldrift.

Rörliga intäkter och minimihyror

Pandox kärnaffär är att teckna långa avtal med omsättnings­baserade hyror och goda miniminivåer med de bästa hotelloperatö­rerna.