Strategi och vision

Pandox har allt sedan företaget bildades 1995 haft samma strategi och affärsmodell. Pandox investerar enbart i hotellfastigheter. Hotellfastigheter är ett tillgångsslag som skiljer sig från andra typer av fastigheter och som kräver specialistkunskap och aktivt ägande för framgångsrikt värdeskapande.

Pandox’s vision är att vara ett av världens ledande hotellfastighetsbolag.

Strategi

Enbart hotellfastigheter

Pandox strategi är inriktad på hotellfastigheter som enda tillgångsslag, där
specialisering och kunskap är avgörande för resultatet.

Stora hotellfastigheter i strategiska lägen

Pandox fokuserar på stora hotellfastigheter i fullservicesegmentet med strategiska lägen i kommersiellt och kulturellt viktiga städer.

Omsättningsbaserade hyresavtal med delade investeringar

Pandox kärnaffär är att teckna långa omsättningsbaserade hyresavtal med de bästa hotelloperatörerna och delade investeringar.

Hållbar fastighetsportfölj av hög kvalitet

Genom omsättningsbaserade hyresavtal har Pandox och hotelloperatören ett gemensamt intresse att löpande utveckla och förbättra varje hotell, vilket skapar förutsättningar för en hållbar hotellfastighetsportfölj av hög kvalitet.

Diversifiering ger stabilitet

Pandox hotellfastighetsportfölj är diversifierad genom geografi, efterfrågan, varumärken och hotellprodukter, vilket balanserar och jämnar ut effekter av fluktuationer i hotellkonjunkturen.

Flexibilitet och egen hotelldrift minskar risk

Pandox kan röra sig fritt över hela hotellvärdekedjan och även driva egna hotell. Det minskar risken och skapar samtidigt nya affärsmöjligheter.