Hotellmarknadsdagen 2015

Tema 2015: De makroekonomiska och politiska faktorer som påverkar och driver hotellindustrin.

Pandox grundades 1995, för tjugo år sedan. Det var en svår tid för den svenska ekonomin som fortfarande tyngdes av en svår finanskris. Banker och fastighetsbolag led av ogynnsamma lån och fallande fastighetspriser, och hotellföretagen och dess ägare mötte svag ekonomisk tillväxt.

Pandox har sedan grundandet vuxit avsevärt när det gäller fastighetsportföljens storlek och marknadstäckning. Under dessa år har hotelindustrin också genomgått stora förändringar. Från att ha varit lokal, underutvecklad och fragmenterad har den blivit en global, växande och innovativ industri som attraherar nya kategorier av investerare. Affärsmodeller, varumärkesfrågor och distributionskanaler har också har också genomgått stora förändringar under denna period.

Ur ett strategiskt perspektiv så är det viktigt att förstå förändring och orsakerna till den.

Pandox hotellmarknadsdag 2015 fokuserar på två huvudfrågor:

  1. I vilken utsträckning är de historiska förändringarna inom hotellindustrin ett resultat av makroekonomiska och politiska faktorer?
  2. Vilka är de framtida makroekonomiska och politiska faktorerna och hur kommer de att påverka den framtida hotellindustrin?

Sammanfattning av Pandox hotellmarknadsdag 2015 (på engelska)

Program:

13.00 – 13.05
Väkommen - Christian Ringnes, styrelsordförande Pandox; Bengt Brodin, Moderator

13.05 – 13.15
När allting började - Lars Thunell, Doktor and Pandox första styrelseordförande

13.15 – 14.00
Ekonomisk tillväxt under 25 år: Från kris till boom - och nya utmaningar - Klas Eklund, Senior Economist, SEB
Ladda ned presentation (på engelska)

14.00 – 14.45
Pandox utveckling - Anders Nissen, VD, Pandox AB
Ladda ned presentation (på engelska)

14.45 – 15.15
Mingel

15.15 – 15.55

Historien, nuet och framtiden; den evigt föränderliga hotellbolagsstrukturen - Angela Roper, Professor vid University of West London
Ladda ned presentation (på engelska)


15.55 – 16.35 
De globala kapitalflödenas påverkan på hotellsektorn - Arthur de Haast, styrelseordförande för JLL Hotel & Hospitality Group
Ladda ned presentation (på engelska)


16.35 – 16.45
Paus 

16.45 – 17.30
The stora dragen i den politiska utvecklingen sedan 1990-talet - Göran Persson, Sveriges statminister 1996-2006

17.30 – 17.50
Slutsatser: Vad har hänt och vad kommer att hända i hotellsektorn? - Lars Thunell, Doktor and Pandox första styrelseordförande; Bengt Brodin, moderator

17.50 – 18.10
Utblick för hotellindustrin 2016 - Anders Nissen, VD, Pandox AB
Ladda ned presentation (på engelska)

18.10 – 18.30
Nätverkande och mingel

18.30
Avslappnad och informell middag i Panorama Restaurant, Hilton Slussen