Hyresavtal

Hyresavtal är kärnan i Pandox verksamhet och bygger på omsättningsbaserade hyreskontrakt med lång löptid, goda garantihyresnivåer och stabil intjäning. Hotellfastigheterna hyrs ut till hyresgäster som driver hotellverksamhet under olika varumärken. Förvaltningsfastigheternas andel av marknadsvärdet på Pandox totala fastighetsportfölj uppgår till drygt 80 procent.

Intäkter och driftnetto, MSEK
Intäkter per land, Hyresavtal (2023)
967
841
795
306
246
227
73
235

Utveckling, MSEK2023202220212020 
Intäkter3 6903 3072 4222 399
Driftnetto3 1572 8682 0272 018
Fastigheternas marknadsvärde57 22657 56352 21550 181
Direktavkastningskrav, %6,095,585,445,44
Antal hotell139137137136 
Antal rum30 20129 71729 46929 273

Läs om Pandox förvaltningsfastigheter

Hållbarhetsansvar
I Hyresavtal är vårt ansvar begränsat till tekniska hållbarhetsfrågor i hotellfastigheten. Ansvaret regleras i hyresavtalet med hotelloperatören i enlighet med marknadspraxis i landet. Lite förenklat kan Pandox ansvar sammanfattas i allt som berör fastighetens struktur och tekniska drift. Exempel på ansvar är yttre skal, tekniskt underhåll, fastighetsutveckling, större renoveringar och om- eller tillbyggnad. Hotelloperatören ansvarar för hotellets drift, inköp och förbrukning av el, vatten, värme och kyla.

Affärspartners

Affärspartners, andel av rum
37%
24%
6%
6%
5%
5%
4%
4%
9%