Utdelning

Utdelningspolicy

Pandox målsättning är en utdelningsandel på 30–50 procent av cash earnings, med en genomsnittlig utdelningsandel över tid på cirka 40 procent. Framtida utdelningar, och storleken på sådana utdelningar, beror på Pandox framtida utveckling, finansiella ställning, kassaflöden, rörelsekapitalbehov, investeringsplaner och andra faktorer.

Med hänsyn taget till pandemins effekter och mottagandet av statliga coronastöd har Pandox inte lämnat utdelning avseende 2019, 2020 eller 2021.