Utdelning

Utdelningspolicy

Pandox målsättning är en utdelningsandel på 30–50 procent av cash earnings, med en genomsnittlig utdelningsandel över tid på cirka 40 procent. Framtida utdelningar, och storleken på sådana utdelningar, beror på Pandox framtida utveckling, finansiella ställning, kassaflöden, rörelsekapitalbehov, investeringsplaner och andra faktorer.

Med hänsyn taget till pandemins effekter och mottagandet av statliga coronastöd lämnade Pandox inte utdelning avseende 2019, 2020 eller 2021.

För 2023 beslutades en utdelning om 4,00 SEK per aktie, motsvarande totalt cirka 735 MSEK.