Utdelning

Utdelningspolicy

Pandox målsättning är en utdelningsandel på 30–50 procent av cash earnings, med en genomsnittlig utdelningsandel över tid på cirka 40 procent. Framtida utdelningar, och storleken på sådana utdelningar, beror på Pandox framtida utveckling, finansiella ställning, kassaflöden, rörelsekapitalbehov, investeringsplaner och andra faktorer.

Med hänsyn taget till pandemins effekter och mottagandet av statliga coronastöd har Pandox inte lämnat utdelning avseende 2019, 2020 eller 2021.

För 2022 föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om en utdelning om 2,50 SEK per aktie, motsvarande totalt cirka 460 MSEK.

Förutsatt årsstämmans beslut:

12 april 2023 - Årsstämma
12 april 2023 - Sista dag för handel inklusive utdelning
14 april 2023 - Avstämningsdag för utdelning 
19 april 2023 - Utdelning betalas ut