Kontakta Investor Relations

Vårt team för investerarrelationer står till ditt förfogande.

Vårt mål är att förse kapitalmarknaderna med öppen, tillförlitlig och korrekt information om Pandox verksamhet och finansiella utveckling.

Investor Relations-teamet är tillgängligt för att svara på frågor angående Pandox finansiella kommunikation.

E-mail: ir@pandox.se

Telefon: 08-506 205 50