Hotellinteriör, sovrum med säng och skrivbord framför blå vägg

Vår verksamhet

Andel av Pandox totalt (2023)

Marknadsvärde fastigheter
83%
17%
Nettoomsättning
54%
46%
Driftnetto
82%
18%

Under åren har Pandox förvärvat många underpresterande hotell som sedan har renoverats och ompositionerats.

Läs om nycklarna till Pandox värdeskapande
Hyresintäkter per land, Hyresavtal (2023), MSEK
967
841
795
306
246
227
73
235
Intäkter per land, Egen drift (2023), MSEK
1 181
728
637
406
87
48
40

Bred geografisk närvaro

Här finns Pandox

Pandox har en portfölj med hotellfastigheter i 90 städer i 11 länder. Mer än 80 procent av portföljen – mätt i antal rum – finns i marknader där regional och inhemsk efterfrågan dominerar.

Läs mer