Nycklarna till värdeskapande

Hotellfastigheter har vissa särdrag som skiljer dem från andra typer av fastigheter. Utöver teknisk och finansiell kunskap om fastigheter behöver en hotellfastighetsägare ha särskild kompetens inom områden som är nära knutna till hotellmarknaden, framför allt drift, marknadens dynamik och drivkrafter, de olika driftsmodellerna i hotellverksamhet samt varumärken och koncept.

Lönsamma förvärv

Pandox har en aktiv förvärvsstrategi som bygger på industriellt kunnande, långsiktighet och förmågan att fritt agera över hela hotellvärdekedjan. Möjligheterna för Pandox att skapa värden genom förvärv ökar när förvärvsobjektet är underpresterande eller när transaktionens komplexitet är hög, till exempel vid förvärv av portföljer som omfattar både hotellfastigheter och hotelldrift.

Exempel
Jacob Rasin har arbetat på Pandox sedan 2011 och är idag Senior Vice President Transactions. Här berättar här mer om företagets syn på förvärv och värdeskapande.

Tillväxtdrivande investeringar

En stor och väldiversifierad portfölj erbjuder goda möjligheter till värdeskapande och tillväxtdrivande investeringar. Pandox för en löpande dialog med varje hyresgäst om gemensamma investeringsprojekt för att ytterligare öka hotellets intäkter och lönsamhet, som till exempel nya bäddar i existerande rum, nya rum i befintliga hotellfastigheter eller nya rum genom tillbyggnad av befintliga hotellfastigheter.

Exempel
Tillväxtdrivande investeringar oavsett konjunkturläge.
Värdeskapande i centrala Köpenhamn.
Värdeskapande i praktiken.

Lönsam och hållbar drift

Lönsam och hållbar drift är kärnan i Pandox verksamhet oavsett driftsmodell. Ibland väljer Pandox att ta rollen som både ägare och operatör för att säkra hotellfastighetens långsiktiga värde. Det kan vara aktuellt när hotellet är i behov av en större uppgradering och det inte finns möjlighet att ingå ett lönsamt hyresavtal med en långsiktig partner. Slutmålet är alltid ingå ett nytt hyresavtal till kommersiellt attraktiva nivåer.