Tillväxtdrivande investeringar oavsett konjunkturläge

Under 2020 har Pandox investerat motsvarande cirka 900 MSEK i befintlig portfölj trots den osäkerhet och de praktiska begränsningar som pandemin medfört. Investeringarna, som syftar till att driva framtida tillväxt, har omfattat bland annat om- och tillbyggnader, varumärkesbyten och ompositioneringar.