Finansiella nyckeltal

Nyckeltal per kvartal

Nyckeltal per år

*EPRA NAV för åren 2014-2018.