Aktiekursgraf

Pandox mål är att skapa en god riskjusterad totalavkastning i företagets aktie.

Pandox är sedan den 18 juni 2015 noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap under handelssymbolen PNDX B. Det totala antalet utestående aktier efter full utspädning uppgår till 183 849 999, varav 75 000 000 A-aktier och 108 849 999 B-aktier.

Kursinformationen är fördröjd med 15 minuter.

Totalavkastning