Enbacksskolan

Pandox har ett nära samarbete med Enbacksskolan i Tensta, som ligger i ett område som klassas som socioekonomiskt utsatt i en förort till Stockholm. Syftet med samarbetet är att bredda elevernas kontaktnät på arbetsmarknaden.

Pandox har sedan fyra år ett nära samarbete med Enbacksskolan i Tensta, som ligger i ett socioekonomiskt utsatt område utanför Stockholm. Syftet är att bredda elevernas kontaktnät på arbetsmarknaden och minska inträdesbarriärerna i samhället och på så sätt möjliggöra
integration. Detta sker genom exempelvis studiebesök och praktikplatser. På grund av covid-19-restriktioner och stor osäkerhet kring fortsatta restriktioner ställde skolan in praon under året. Däremot kunde Pandox hjälpa Enbacksskolan med studiedagar. Representanter från Scandic Star i Sollentuna och Attendo besökte högstadieeleverna på skolan under första kvartalet. Under fjärde
kvartalet fick eleverna i åttonde klass möjlighet att göra studiebesök på Scandic Star i Sollentuna. Där fick de en inblick i vilka arbetsmöjligheter som finns inom hotellbranschen. På Scandic Star fick de även möjlighet att testa på olika arbetsuppgifter inom städ, restaurang och vaktmästeri.

Covid-19 drabbade många av eleverna i Enbacksskolan extra hårt under pandemin, med fler arbetslösa föräldrar och fler barn på fritids under sommaren. Pandox stöttade därför med bussresor till badplatser, inträde och lunch på Eskilstuna Zoo, Stockholm city-guidning via båtbussen Ocean bus och inträde till äventyrsparken Sky Park i Vaxholm.

Dessutom åkte elever i årskurs 8 och 9 på läger till Björnö naturreservat i augusti där de fick prova på att tälta. Många av eleverna hade inte varit i naturen tidigare och det var årets höjdpunkt enligt eleverna. Upplevelsen var gränsöverskridande för flera ämnen, såsom biologi, idrott
och naturvetenskap. Aktiviteterna bidrog även till att de fick besöka nya platser utanför sina egna kvarter.