Enbacksskolan

Pandox har ett nära samarbete med Enbacksskolan i Tensta, som ligger i ett område som klassas som socioekonomiskt utsatt i en förort till Stockholm. Syftet med samarbetet är att bredda elevernas kontaktnät på arbetsmarknaden.

Pandox har sedan fem år ett nära samarbete med Enbacksskolan i Tensta, en skola i ett socioekonomiskt utsatt område utanför Stockholm. Syftet är att bredda studenternas kontaktnät på arbetsmarknaden och att sänka inträdesbarriärer i samhället och därigenom underlätta integration.

Under 2023 faciliterade Pandox praoplatser på Scandic Star Sollentuna utanför Stockholm och på Pandox huvudkontor för elever i årskurs 8. Vidare stöttade Pandox skolans årliga temadag, som i år handlade om inkludering och respekt, med en talare inom detta område.

Pandox vill också hjälpa till att bryta sociala barriärer genom att låta eleverna i skolan testa aktiviteter som genomsnittseleverna har gjort. Därför stöttade Pandox elever att lära sig åka skidor i Romme och ordnade entrébiljetter till Gröna Lund.