Enbacksskolan

Pandox har ett nära samarbete med Enbacksskolan i Tensta, som ligger i ett område som klassas som socioekonomiskt utsatt i en förort till Stockholm. Syftet med samarbetet är att bredda elevernas kontaktnät på arbetsmarknaden.

Genom är att bredda elevernas kontaktnät på arbetsmarknaden är syftet att minska inträdes-barriärer i samhället genom att möjliggöra integration genom att exempelvis erbjuda studiebesök och praktikplatser. 

Pandox ska hjälpa Enbacksskolan att förverkliga Sveriges första utbildningsmässa för skolor i utsatta områden under 2021. Målet är att skapa en arena för utsatta skolor att diskutera aktuella ämnen, dela erfarenheter och driva olika aktuella frågor. Enbacksskolans Podcaststudio, som Pandox skapade tillsammans med skolan för två år sedan, vann under 2020 det internationella priset Quality Innovation Award inom kategorin innovationer i utbildningssektorn. I podcastform intervjuas organisationer i samhället och experter inom olika ämnen, som elever och föräldrar inte har en naturligt nära kontakt med. Eleverna har då möjlighet att omvandla  samhälls-orienterad teori på lektionen till praktik. Podcastformatet fungerar som en kanal för att öka interaktionen och elevernas medvetenhet, kunskap och samhällsengagemang. Detta initiativ resulterade även i ett samarbete med Nyhetsbyrån Järva.

Pandox vill även erbjuda eleverna fritidsaktiviteter utanför deras lokalområde, som många sällan lämnar. På det viset får de på ett tryggt och roligt sätt uppleva andra delar av Stockholm med omnjed. Enbacksskolan kunde på så sätt åka till Romme för att lära högstadieeleverna att
åka skidor under vintersäsongen. Dessutom ordnades det bussresor till olika badplatser och äventyrsparker under sommarlovet, då många elever har föräldrar som inte har råd med semester.
Elever i årskurs 8 och 9 åkte på läger till Björnö naturreservat i augusti, där de tältade två nätter. Många av dessa elever hade inte varit i naturen på det här sättet tidigare och upplevelsen var gränsöverskridande för flera ämnen, såsom biologi, idrott och naturvetenskap. Enligt eleverna var denna aktivitet årets höjdpunkt.