Utblick 2024

Text från bokslutskommunikén 2023 som publicerades 8 februari 2024.

Förutsättningar för viss tillväxt 2024

För 2024 förväntar vi oss en viss RevPAR-tillväxt i hotellmarknaden med stöd av bland annat en stark eventkalender i Tyskland, med fotbolls-EM i juni-juli, och stabila marknadsförutsättningar i övriga marknader. Bokningsläget på Pandox marknader är så här långt något högre jämfört med motsvarande tidpunkt föregående år. Lägre inflation och förhoppningsvis även lägre räntor bör ha en positiv effekt på hushållens konsumtionsutrymme, samt även kunna mildra effekterna av en eventuellt försvagad arbetsmarknad och lägre sysselsättning.

Hotellefterfrågan är beroende av ekonomisk aktivitet och den största risken är alltjämt geopolitiska följdeffekter på konjunktur och resande, som så här långt inte materialiserats. Påskens infallande förväntas ha en viss negativ påverkan på vissa marknader det första kvartalet 2024.