Liksom handbollen, präglas Pandox hållbarhetsarbete av hög intensitet, engagemang och integritet. Framgång kräver dessutom lagarbete och ömsesidig respekt. Därför kallar Pandox sin hållbarhetsstrategi för Fair Play.

Pandox vision är att vara ett världsledande hotellfastighetsbolag när det gäller specialiskompetens för aktivt ägande, förvaltning och utveckling av hotellfastigheter samt drift av hotell. 

Att vara ledande innebär att ständigt skapa hållbart värde för många intressenter och att förtjäna deras respekt och förtroende. Hållbarhet är en naturlig och integrerad del av vår verksamhet och bygger på Pandox företagskultur och värderingar, som baseras på ”Fair Play”. Det är därför vi kallar vårt hållbarhetsarbete för Pandox Fair Play.

Pandox vill bidra till ett hållbart samhälle där företag tar ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvar. Baserat på vår materialitetsanalys har vi identifierat sju fokusområden för vårt hållbarhetsarbete:

För att möjliggöra ett hållbart arbete i alla led har Pandox formulerat uppförandekod för medarbetare, uppförandekod för affärspartners samt en miljöpolicy.